Kako da pokrenete analiziranje prenosive disk jedinice

3. oktobar 2023.

ID 199671

Prenosive disk jedinice koje povežete sa računarom mogu da sadrže viruse ili druge aplikacije koje predstavljaju pretnju. Kaspersky Small Office Security analizira povezane prenosive disk jedinice kako bi sprečio da se računar zarazi. Možete da konfigurišete analiziranje prenosive disk jedinice da se pokreće ručno ili automatski kada se prenosiva disk jedinica poveže sa računarom. Automatsko analiziranje prenosive disk jedinice je podrazumevano omogućeno.

Da biste ručno pokrenuli analiziranje prenosive disk jedinice:

  1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
  2. Pođite do odeljka Bezbednost.
  3. U pododeljku Analiziranje, kliknite na dugme Odaberite analiziranje.

    Ovim se otvara prozor Analiziranje.

  4. U prozoru Analiziranje izaberite odeljak Analiziranje prenosive disk jedinice.
  5. Iz padajuće liste izaberite slovnu oznaku spoljnog uređaja i kliknite na dugme Pokreni.

Aplikacija će početi da analizira povezani uređaj.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.