Obnavljanje licence pomoću rezervnog kôda za aktiviranje

3. oktobar 2023.

ID 214985

Ukoliko imate novi kôd za aktiviranje, možete da ga dodate u aplikaciju da se koristi kao rezervni kôd. Kada trenutna licenca istekne, aplikacija se automatski aktivira pomoću rezervnog kôda za aktiviranje. Na taj način možete da obezbedite neprekidnu zaštitu uređaja.

Postoje situacije kada ne možete da dodate rezervni kôd za aktiviranje.

Da biste dodali rezervni kôd za aktiviranje:

  1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
  2. Pođite do odeljka Profil.
  3. U okviru informacija o licenci kliknite na tri tačke i izaberite Unesite kôd za aktiviranje.
  4. U polju za unos unesite kôd za aktiviranje i kliknite na dugme Sačuvaj kôd za aktiviranje.

Rezervni kôd za aktiviranje biće prikazan u prozoru Detalji licence.

Ukoliko unesete rezervni kôd za aktiviranje koji je namenjen za upotrebu na više uređaja, potrebno je da pratite korake kako biste primenili rezervni kôd na svim uređajima gde želite da se licenca automatski obnovi.

Pokušaj aktiviranja i celokupne provere rezervnog kôda uslediće kada trenutna licenca istekne ili ako ključ licence bude uklonjen sa uređaja. Aplikacija proverava datum isteka rezervnog kôda za aktiviranje, najveći broj uređaja na kojima licenca može da se koristi, kao i kompatibilnost licence sa instaliranom verzijom aplikacije. Možda će tokom aktiviranja rezervnog kôda za aktiviranje biti potrebna veza sa nalogom Kaspersky Small Office Security upravljačke konzole.

Ukoliko je rezervni kôd za aktiviranje koji dodajete već primenjen na ovom ili drugom uređaju, datum aktiviranja za obnovu licence pomoću rezervnog kôda je datum na koji je aplikacija prvi put aktivirana sa ovim kôdom za aktiviranje. Dodajte rezervni kôd za aktiviranje čiji je datum isteka kasniji od datuma isteka licenca koju aplikacija trenutno koristi kako biste obnovili licencu.

Ukoliko se aplikacija nije automatski aktivirala rezervnim kôdom za aktiviranje, možete ručno da je aktivirate tako što ćete da kliknete na dugme Pokušaj ponovo. Ukoliko je trenutni ključ licence blokiran, aplikaciju možete da aktivirate pomoću rezervnog kôda za aktiviranje tako što ćete da kliknete na Aktivirajte odmah.

Može da prođe i do 24 časa nakon kupovine pre nego što se prikaže tačan status licence.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.