Nadgledanje mreže

3. oktobar 2023.

ID 222843

Nadgledanje mreže vam omogućava da pregledate podatke o mrežnoj aktivnosti računara u realnom vremenu, da blokirate mrežnu aktivnost ili stvorite pravila za pakete i mrežu koja će da se odnose na aplikacije koje su instalirane na računaru.

Da biste došli do postavki za Nadgledanje mreže:

  1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
  2. Pođite do odeljka Bezbednost.
  3. U pododeljku Nadgledanje mreže, kliknite na dugme Prikaži.

Ovim se otvara prozor Nadgledanje mreže.

Odeljak Mrežna aktivnost prikazuje sve trenutno aktivne mrežne veze. Prikazuje i dolazne i odlazne veze. Sve mrežne veze možete da blokirate pomoću veze Blokiraj svu mrežnu aktivnost.

Odeljak Otvoreno priključaka navodi sve otvorene mrežne priključke. Ovaj odeljak možete da koristite i za pravljenje pravila za pakete i mrežu koja će da se odnose na aplikacije.

Odeljak Mrežni saobraćaj prikazuje kapacitet dolaznog i odlaznog mrežnog saobraćaja između vašeg i drugih računara na mreži.

Odeljak Blokirano računara sadrži listu IP adresa udaljenih računara od kojih je Zaštita od mrežnih napada otkrila pokušaje mrežnog napada i blokirala njihovu mrežnu aktivnost.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.