Trenutna aktivnost

3. oktobar 2023.

ID 222852

Ukoliko ste primetili da vam se računar zamrzava ili sporije radi, možete da otvorite prozor Aktivnost aplikacije koji prikazuje listu trenutno pokrenutih aplikacija i aktivnih procesa, pa da prekinete aplikaciju ili aplikacije koje zauzimaju previše resursa računara.

Da biste videli trenutnu aktivnost i/ili prekinuli neku aplikaciju:

  1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
  2. Pođite do odeljka Performanse.
  3. U pododeljku Trenutna aktivnost, kliknite na dugme Prikažite aktivnost.

    Ovo će otvoriti prozor Aktivnost aplikacije na kartici Pokrenute.

  4. Na listi aplikacija izaberite onu koja zauzima najviše resursa procesora (u koloni Procesor) i/ili RAM memorije (kolona Memorija), a zatim kliknite na dugme Prekini proces.

Aplikacija će se prekinuti.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.