Čistač privatnosti

3. oktobar 2023.

ID 70902

Akcije koje preduzme korisnik na računaru se čuvaju u operativnom sistemu. Čuvaju se sledeće informacije:

 • Detalji pretrage koje je korisnik uneo na posećenim Web lokacijama
 • Informacije o pokrenutim aplikacijama, kao i otvorenim i sačuvanim datotekama
 • Unosi u Microsoft Windows evidenciji događaja
 • Druge informacije o aktivnosti korisnika

Provalnici i neovlašćene osobe mogu da dobiju pristup nad poverljivim podacima koje se nalaze u informacijama iz ranijih korisničkih akcija.

Aplikacija sadrži čarobnjaka za čišćenje privatnosti koji čisti tragove korisničke aktivnosti u operativnom sistemu.

Da biste pokrenuli čarobnjaka za čišćenje privatnosti:

 1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
 2. Pođite do odeljka Privatnost.
 3. U pododeljku Čistač privatnosti, kliknite na dugme Pronađi aktivnost.

Čarobnjak se sastoji od serije strana (koraka) kroz koje prolazite klikom na dugmad Nazad i Dalje. Da biste zatvorili čarobnjaka nakon što završi, kliknite na dugme Završi. Da biste zaustavili čarobnjaka u bilo kom trenutku, kliknite na dugme Otkaži.

Hajde da opširnije pogledamo korake čarobnjaka.

Pokretanje čarobnjaka

 1. Izaberite jednu od dve opcije u radu čarobnjaka:
  • Traži tragove korisničke aktivnosti. Čarobnjak traži tragove vaše aktivnosti na računaru.
  • Vrati promene. Čarobnjak poništava promene koje je napravio Čarobnjak čišćenja privatnosti. Ova opcija je dostupna ukoliko je čarobnjak prethodno uklonio tragove aktivnosti.
 2. Kliknite na dugme Dalje da biste pokrenuli čarobnjaka.

Potraga za tragovima aktivnosti

Ukoliko ste obeležili opciju Traži tragove korisničke aktivnosti, čarobnjak obavlja traženje tragova aktivnosti na vašem računaru. Pretraga može da potraje. Kada se završi traganje, čarobnjak će automatski preći na sledeći korak.

Odabir akcija čistača privatnosti

Kada se pretraga završi, čarobnjak vas obaveštava o otkrivenim tragovima aktivnosti i pita vas za akcije koje trebaju da se preduzmu radi otklanjanja tih tragova.

Da biste prikazali akcije koje se nalaze u grupi, proširite listu izabrane kategorije.

Da bi čarobnjak izvršio određenu akciju, obeležite odgovarajuće polje pored željene akcije. Čarobnjak podrazumevano obavlja sve preporučene i izuzetno preporučene akcije. Ukoliko ne želite da obavite određenu akciju, uklonite oznaku sa polja.

Izuzetno se ne preporučuje uklanjanje oznaka sa polja koja su podrazumevano obeležena iz razloga što ostavljate računar podložnim na pretnje.

Nakon što odredite skup akcija koje čarobnjak treba da obavi, kliknite na dugme Dalje.

Čistač privatnosti

Čarobnjak obavlja izabrane akcije iz prethodnog koraka. Čišćenje tragova aktivnosti može potrajati neko vreme. Da biste očistili određene tragove aktivnosti, možda bude potrebno da ponovo pokrenete računar: ukoliko se to desi, čarobnjak vas obaveštava o tome.

Kada se završi čišćenje, čarobnjak će automatski preći na sledeći korak.

Završavanje čarobnjaka

Kliknite na dugme Završi kako biste zatvorili čarobnjaka.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.