Procena statusa zaštite računara i rešavanje bezbednosnih problema

3. oktobar 2023.

ID 70907

Problemi sa zaštitom računara naznačeni su indikatorom koji je smešten u gornjem delu glavnog prozora aplikacije. Zelena ukazuje da je vaš računar zaštićen. Žuta ukazuje da postoje problemi u zaštiti, dok crvena ukazuje na ozbiljan rizik u zaštiti vašeg računara. Savetujemo vam da odmah popravite probleme vezane za bezbednost.

Možete da otvorite prozor Centar za obaveštenja klikom na dugme Opširnije u glavnom prozoru aplikacije. Ovaj prozor pruža detaljne informacije u vezi sa statusom zaštite računara i predlaže moguće akcije za rešavanje problema i pretnji.

Problemi sa zaštitom su grupisani po kategorijama. Za svaki problem, prikazuje se lista akcija koje možete da preduzmete radi otklanjanja problema.

Odeljak Status prikazuje informacije o statusu zaštite računara i statusu pretplate. Ukoliko se otkriju problemi koje je neophodno popraviti, pored obaveštenja se prikazuje dugme Popravi. Probleme sa bezbednošću možete da popravite klikom na ovo dugme.

Odeljak sa listom akcija Preporuke trebalo bi da se obave radi optimizovanog rada aplikacije i još efikasnije upotrebe.

Odeljak Novosti prikazuje novosti o bezbednosti iz sveta Interneta.

Klikom na dugme Prikaži N zanemarenih obaveštenja prikazuju se obaveštenja na koja je primenjena akcija Zanemari. Zanemarena obaveštenja ne utiču na boju indikatora zaštite u glavnom prozoru aplikacije.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.