O pretplati

3. oktobar 2023.

ID 71345

Pretplata određuje postavke upotrebe aplikacije (datum isteka pretplate i broj zaštićenih uređaja).

Možete se pretplatiti putem pružaoca usluge (na primer, od strane Internet provajdera). Možete da pauzirate ili nastavite sa svojom pretplatom, automatski je obnavljate, ili je otkažete. Pretplatom možete da upravljate na nalogu na Web lokaciji pružaoca usluge putem koga ste se pretplatili. U zavisnosti od pružaoca usluge, može se razlikovati skup opcija za upravljanje pretplate.

Da biste aktivirali pretplatu na uređaju, primenite kôd za aktiviranje koji ste dobili od pružaoca usluge. U nekim slučajevima, kôd za aktiviranje može se automatski preuzeti i primeniti.

Ako je neka druga licenca već aktivna u aplikaciji kada dobijete pretplatu od pružaoca usluge, aplikacija će se koristiti sa pretplatom od pružaoca usluge. Trenutna licenca može da se koristi na drugom uređaju dok ne istekne.

Pretplata može da bude neograničena (bez datuma isteka) ili ograničena (na primer, na godinu dana). Neograničene pretplate se automatski obnavljaju sve dok blagovremeno vršite plaćanje svom pružaocu usluga. Da biste nastavili sa korišćenjem aplikacije nakon isteka ograničene pretplate, potrebno je da preduzmete korake da je obnovite.

Kada aplikaciju koristite sa pretplatom koju ste dobili od pružaoca usluge, ne možete da dodate rezervni kôd za aktiviranje da biste produžili pretplatu.

Ako niste obnovili pretplatu ili pružalac usluge nije mogao automatski da je produži, a ona istekne, može vam biti dodeljen grejs period da obnovite pretplatu. Funkcionalnost aplikacije ostaje dostupna tokom grejs perioda. Kada grejs period istekne, aplikacija prelazi u režim ograničenog funkcionisanja. Ukoliko pružalac usluge ne dodeli grejs period ili režim ograničenog funkcionisanja aplikacije, celokupna funkcionalnost aplikacije prestaje da bude dostupna kada pretplata istekne.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.