Kako da ažurirate Kaspersky Small Office Security

3. oktobar 2023.

ID 71677

Aplikacija se automatski ažurira ukoliko u prozoru postavki ažuriranja izaberete Automatski režim ažuriranja (BezbednostAžuriranje antivirusnih baza podatakaPlan ažuriranja baza podataka).

Aplikacija se automatski ažurira ukoliko instalirate novu verziju aplikacije preko prethodne. Nakon što ažurirate aplikaciju, sve vaše postavke biće sačuvane.

Ukoliko je korisnik pauzirao zadatke analiziranja u trenutku kada stigne ažuriranje, aplikacija će nametnuti ovim zadacima da se zaustave i pokrenuće ažuriranje. Aktivnim zadacima analiziranja ne nameće se zaustavljanje.

Instaliranje Kaspersky Small Office Security preko Kaspersky Small Office Security 5, 6 ili 7

Ukoliko instalirate Kaspersky Small Office Security na računaru gde je već instaliran Kaspersky Small Office Security 5, 6 ili 7, biće nedostupni sledeći tipovi podataka:

  • Baze podataka zaštite od neželjene pošte
  • Datoteke iz karantina

Ukoliko imate važeću licencu za prethodnu verziju Kaspersky Small Office Security aplikacije, istu nije potrebno da aktivirate. Čarobnjak za podešavanje će automatski preuzeti informacije u vezi sa licencom prethodne verzije Kaspersky Small Office Security aplikacije i primeniti ih tokom instaliranja nove verzije Kaspersky Small Office Security aplikacije.

Prilikom preuzimanja ažuriranja, aplikacija poredi prethodne i novu verziju Ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom, Kaspersky Security Network Izjavu i Izjavu u vezi sa obradom podataka u marketinške svrhe. Ukoliko tekstovi ugovori i/ili izjave nisu identični, aplikacija vam nudi da ih ponovo pročitate i prihvatite.

Postoje određena ograničenja za nadogradnju prethodne verzije.

Ukoliko ste imali ranije napravljen kontejner u Kaspersky Small Office Security 4, prilikom prvog pokretanja kontejnera, Kaspersky Small Office Security ga pretvara u Tajni sef. Datoteke u Tajnom sefu postaju dostupne čim se konverzija završi. Ovo može potrajati duže vreme dok se kontejneri konvertuju u Tajne sefove.

Aplikacija može biti nadograđena ukoliko je instalirana jedna od prethodnih Kaspersky Small Office Security verzija na vašem računaru:

  • Kaspersky Small Office Security 5
  • Kaspersky Small Office Security 6
  • Kaspersky Small Office Security 7

Ograničenja za nadogradnju iz prethodne verzije aplikacije

Ažuriranjem Kaspersky Small Office Security nailazite na sledeća ograničenja i posebne okolnosti:

  • Nakon nadogradnje sa prethodne verzije, Kaspersky Small Office Security se automatski pokreće čak i kada je automatsko pokretanje onemogućeno u postavkama koje su sačuvane. Kada se operativni sistem sledeći put ponovo pokrene, Kaspersky Small Office Security se ne pokreće automatski ukoliko je automatsko pokretanje aplikacije onemogućeno u postavkama koje su sačuvane.
  • Ukoliko nije bilo komponente Nadzornik sistema u prethodnoj verziji Kaspersky Small Office Security aplikacije na serveru za skladištenje datoteka, ova komponenta će biti podrazumevano omogućena prilikom nadogradnje na novu verziju. Ukoliko nadograđujete Kaspersky Small Office Security verziju koja već sadrži komponentu Nadzornik sistema, podešavanja ove komponente se čuvaju.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.