Upotreba aplikacije iz komandne linije

3. oktobar 2023.

ID 83989

Možete da radite sa aplikacijom Kaspersky Small Office Security iz komandne linije.

Sintaksa komandne linije:

avp.com <komanda> [parametri]

Da biste prikazali pomoć vezanu za sintaksu komandne linije, unesite sledeću komandu:

avp.com [ /? | HELP ]

Ova komanda vam omogućava da dobijete potpunu listu komandi koje su dostupne za upravljanje aplikacijom Kaspersky Small Office Security putem komandne linije.

Da biste dobili pomoć vezanu za sintaksu određene komande, možete da unesete sledeće komande:

avp.com <komanda> /?

avp.com HELP <komanda>

Iz komandne linije možete da potražite aplikaciju ili iz fascikle gde je instalirana aplikacija, ili navođenjem potpune putanje do avp.com.

Možete da omogućite ili onemogućite evidenciju događaja aplikacije (pravljenje datoteka tragova) iz komandne linije, ukoliko ste prethodno postavili lozinku da biste zaštitili pristup Kaspersky Small Office Security upravljanju u prozoru postavki aplikacije.

Ukoliko niste postavili lozinku u prozoru postavki aplikacije, iz komandne linije nije moguće postaviti lozinku i omogućiti evidenciju događaja.

Određene komande mogu biti izvršene samo pod administratorskim nalogom.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.