Tajni sef

3. oktobar 2023.

ID 84581

Ovaj odeljak opisuje kako da zaštitite podatke pomoću tajnih sefova.

U ovom odeljku

Osnovni podaci o tajnom sefu

Kako da premestite datoteke u tajni sef

Kako da pristupite datotekama sačuvanim u tajnom sefu

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.