6. korak. Postavljanje lozinke za zaštitu rezervnih kopija

3. oktobar 2023.

ID 93347

Obeležite polje Omogući zaštitu lozinkom i popunite polja Lozinka za pristup rezervnim kopijama i Potvrdite lozinku da zaštitite pristup rezervnim kopijama pomoću lozinke.

Lozinka je potrebna za zaštitu rezervne kopije od neovlašćenog pristupa.

Aplikacija će zatražiti da unesete lozinku u sledećim slučajevima:

  • Kada prvi put napravite skladište rezervne kopije na lokalnom ili prenosivoj disk jedinici (poput fleš diska). Prilikom pravljenja naknadnih zadataka rezervne kopije na lokalnom disku ili prenosivoj disk jedinici, aplikacija više neće tražiti da unesete lozinku. Koristiće se lozinka koju ste prethodno uneli.

    Ukoliko kopirate lokalno skladište rezervne kopije na prenosivu disk jedinicu i povežete tu prenosivu disk jedinicu sa drugim računarom, program će tražiti da unesete lozinku za kopiranje ili vraćanje podataka iz ovog skladišta.

  • Kada povežete prenosivu disk jedinicu sa računarom. Program proverava prenosivu disk jedinicu i traži da unesete lozinku ukoliko otkrije skladište rezervne kopije na tom prenosnom uređaju.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.