O Privatnom pregledanju

3. oktobar 2023.

ID 93724

Dok surfujete Internetom, Web lokacije koriste usluge za praćenje kako bi sakupile informacije o vašoj Internet aktivnosti. Usluge za praćenje koriste primljene informacije kako bi analizirali vašu aktivnost i mogli da upotrebe rezultate analiziranja za prikazivanje vama odgovarajućih reklama.

Komponenta Privatno pregledanje je napravljena da spreči prikupljanje podataka o vašoj Internet aktivnosti.

U režimu otkrivanja, komponenta Privatno pregledanje otkriva i broji pokušaje prikupljanja podataka i upisuje te informacije u izveštaj. Režim otkrivanja je podrazumevano omogućen, a prikupljanje podataka se dozvoljava na svim Web lokacijama.

U režimu blokiranja, komponenta Privatno pregledanje otkriva i blokira pokušaje prikupljanja podataka, a informacije o tim pokušajima se upisuju u izveštaj. U ovom režimu, prikupljanje podataka je blokirano na svim Web lokacijama, osim:

  • na Web lokacijama koje su dodate u izuzetke
  • na Kaspersky Web lokacijama i njegovih partnera
  • na Web lokacijama koje mogu neispravno biti prikazane kao rezultat blokiranja usluga za praćenje, prema dostupnim Kaspersky informacijama

Brojač blokiranih pokušaja prikupljanja podataka prikazuje ukupan broj blokada na čitavoj Web lokaciji u zavisnosti od toga koliko je stranica otvoreno u pregledaču. Ukoliko je otvorena jedna stranica u pregledaču, računaju se samo blokirani pokušaji prikupljanja podataka na toj stranici Web lokacije. Ukoliko je u pregledaču otvoreno nekoliko stranica iste lokacije, broje se blokirani pokušaji prikupljanja podataka na svim stranicama iste lokacije.

Komponentom Privatno pregledanje možete upravljati putem Kaspersky Small Office Security interfejsa ili uz pomoć Kaspersky Protection proširenja iz vašeg pregledača.

Privatno pregledanje ima sledeća ograničenja:

  • Aplikacija ne blokira prikupljanje podataka od strane usluge za praćenje u kategoriji „Društvene mreže“ dok ste na Web lokaciji neke od društvenih mreža.
  • Ukoliko se ne odredi Web stranica sa koje se pokuša prikupljanje podataka, Kaspersky Small Office Security ne blokira taj pokušaj prikupljanja podataka i ne prikazuje informacije o tome.
  • Ukoliko nije moguće odrediti Web stranicu sa koje je pokušano prikupljanje podataka, a ne poklapa se ni sa jednom Web stranom koja je trenutno otvorena u pregledaču, Kaspersky Small Office Security primenjuje akcije u skladu sa postavkama Privatnog pregledanja (blokira ili dozvoljava prikupljanje podataka). Aplikacija u izveštaju prikazuje informacije o pokušajima prikupljanja podataka, ali ih ne obračunava na prikazanoj statistici Privatnog pregledanja u pregledaču.

Ova funkcija nije dostupna ukoliko je Kaspersky Small Office Security instaliran na serveru za skladištenje datoteka.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.