Čuvanje podataka za ponovno korišćenje

29. avgust 2019.

ID 43540

Tokom ovog koraka možete da odredite koji podaci trebaju da se čuvaju, zatim ponovo koriste u aplikaciji prilikom ponovne instalacije iste (na primer u novijoj verziji aplikacije).

Možete sačuvati sledeće podatke:

  • Informacije o licenci su skup podataka koji isključuju potrebu za aktiviranjem aplikacije tokom instalacije, dozvoljavajući vam da koristite trenutnu licencu, osim ukoliko licenca nije istekla pre pokretanja instalacije.
  • Datoteke iz karantina su datoteke koje je analizirala aplikacija i premestila u karantin.

    Nakon što se Kaspersky Small Office Security ukloni sa računara, datoteke iz karantina postaju nedostupne. Da biste obavili operacije nad tim datotekama, Kaspersky Small Office Security mora biti instaliran.

  • Operativne postavke aplikacije su vrednosti postavke aplikacije koje su izabrane tokom konfiguracije.

    Možete da izvezete i postavke zaštite iz komandne linije, koristeći sledeću komandu: avp.com EXPORT <naziv_datoteke>.

  • iChecker podaci su datoteke koje sadrže informacije o objektima koji su već analizirani pomoću iChecker tehnike.
  • Baze podataka Zaštite od neželjene pošte su baze podataka koje sadrže specimene neželjenih poruka koje je dodao korisnik.
  • Šifrovanje podataka odnosi se na datoteke smeštene u sef za podatke.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.