Kako da obnovite licencu

29. avgust 2019.

ID 84321

Možete obnoviti licencu. Da biste to i uradili, možete da navedete novi kôd za aktiviranje bez čekanja da trenutna licenca istekne. Kada trenutna licenca istekne, Kaspersky Small Office Security automatski se aktivira pomoću dodatnog kôda za aktiviranje.

Da biste naveli dodatni kôd za aktiviranje za automatsku obnovu licence:

  1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
  2. U donjem delu glavnog prozora, kliknite na vezu Licenca: preostaje N dana kako biste otvorili prozor Licenciranje.
  3. U prozoru koji se otvori, u odeljku Novi kôd za aktiviranje kliknite na dugme Unesite kôd za aktiviranje.
  4. Unesite kôd za aktiviranje u odgovarajuća polja i kliknite na dugme Dodaj.

    Zatim Kaspersky Small Office Security radi provere šalje podatke na Kaspersky server za aktiviranje. Nakon što licenca istekne, server za aktiviranje ponovo proverava podatke, ali sada pokušava aktiviranje aplikacije novim kôdom za aktiviranje.

  5. Kliknite na dugme Završi.

Novi kôd za aktiviranje biće prikazan u prozoru Licenciranje.

Aplikacija je automatski aktivirana novim kôdom za aktiviranje kada licenca istekne. Možete i ručno da aktivirate aplikaciju novim kôdom za aktiviranje, klikom na dugme Aktivirajte odmah. Ovo dugme je dostupno ukoliko aplikacija nije automatski aktivirana. Ovo dugme nije dostupno pre nego što licenca istekne.

Ukoliko je novi kôd za aktiviranje već primenjen na ovom ili drugom računaru, datum aktiviranja za obnovu licence je datum sa kojim je aplikacija prvi put aktivirana sa ovim kôdom za aktiviranje.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.