Kategorije otkrivenih objekata

16. septembar 2019.

ID 130451

Ove kategorije su opisane u dolenavedenoj tabeli.

Kategorije aplikacija

Kategorije aplikacija i proširenja pregledača

Opis

Pruža pogrešne informacije

Prema Kaspersky* podacima, aplikacija ili proširenje pregledača pruža pogrešne informacije u vezi sa statusom operativnog sistema ili instaliranih aplikacija kako bi vas pitala da kupite i instalirate druge aplikacije koje su u vlasništvu proizvođača.

Instalirano bez vašeg znanja

Prema Kaspersky* podacima, aplikacija ili proširenje pregledača su instalirani na vaš računar bez vašeg izričitog pristanka.

Prikazuje anonimne poruke ili reklame

Prema Kaspersky* podacima, aplikacija ili proširenje pregledača anonimno prikazuje poruke i obaveštenja na vašem računaru.

Usporava podizanje računara

Prema Kaspersky* podacima, aplikacija ili proširenje pregledača se automatski pokreće uz operativni sistem bez vašeg izričitog pristanka.

Prisilno instalirano

Prema Kaspersky* podacima, bili ste primorani da instalirate aplikaciju ili proširenje pregledača, na primer, blokiranjem pregledača ili operativnog sistema.

Prekida njihov rad

Prema Kaspersky* podacima, aplikacija ili proširenje pregledača sakriva svoj rad: na primer, nema vidljive prozore i ne prikazuje ikonu u traci zadataka područja za obaveštenja.

Ne podržava proizvođač i sadrži nedostatke

Proizvođač više ne razvija ovu aplikaciju ili proširenje pregledača i ne izdaje ažuriranja ili ispravke za nedostatke.

Skrivanje mehanizama za njihovo zatvaranje

Prema Kaspersky* podacima, aplikacija ili proširenje pregledača sakriva i/ili blokira mehanizme kojima možete zatvoriti aplikaciju, onemogućiti aplikaciju ili pak ukloniti aplikaciju ili proširenje pregledača sa vašeg računara.

Instalirano zajedno uz drugu aplikaciju

Prema Kaspersky* podacima, aplikacija ili proširenje pregledača je instalirano na vaš računar zajedno sa drugom aplikacijom. Aplikacija ili proširenje pregledača mogu biti nenamerno instalirani ili niste pristali na njihovu instalaciju.

Retko korišćeno

Prema Kaspersky* podacima, aplikacija nije pokrenuta duže od <N> dana.

Prikuplja i prenosi vaše podatke

Prema Kaspersky* podacima, aplikacija ili proširenje pregledača može da prikuplja i prenosi vaše podatke bez vašeg izričitog pristanka.

Preusmerava ili blokira saobraćaj

Prema Kaspersky* podacima, aplikacija ili proširenje pregledača može da preusmeri ili blokira saobraćaj (na primer, vaše pretrage na Internetu). Takođe može da pristupi Web lokacijama ili da izmeni Web stranice bez da vas obavesti.

Promena postavki pregledača/OS

Prema Kaspersky* podacima, aplikacija ili proširenje pregledača može da izmeni postavke pregledača ili operativnog sistema (na primer, vaš omiljeni pretraživač ili početnu stranicu) bez vašeg izričitog pristanka.

Ograničava mogućnost da izmenite postavke

Prema Kaspersky* podacima, aplikacija ili proširenje pregledača može da vam ograniči prikaz ili promenu postavki pregledača i operativnog sistema.

Menja ponašanje pregledača

Prema Kaspersky* podacima, aplikacija ili proširenje pregledača može da promeni ponašanje pregledača kada se instalira, ukloni ili pokrene, ili pak kada se proširenja onemoguće.

* Prema informacijama koje su dostupne Kaspersky kompaniji, aplikacija ili proširenje pregledača obično obavlja akcije koje su opisane u tabeli. Kaspersky Total Security ne proverava da li su te akcije zaista obavljene na vašem računaru.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.