O licenci

16. septembar 2019.

ID 70647

Licenca predstavlja vremenski ograničeno pravo na korišćenje aplikacije koje se dobija u skladu sa Ugovorom o licenciranju krajnjeg korisnika. Licenca je povezana sa jedinstvenim kôdom koji imate za aktiviranje vaše Kaspersky Total Security kopije.

Licenca vam daje pravo na sledeće vrste usluga:

  • Pravo da koristite aplikaciju na jednom ili nekoliko uređaja

    U Ugovoru o licenciranju krajnjeg korisnika je određen broj uređaja na kojima možete koristiti aplikaciju.

  • Pomoć iz Kaspersky tehničke podrške
  • Druge usluge koje su dostupne u Kaspersky ili kod njegovih partnera tokom trajanja licence

Da biste koristili aplikaciju, morate da kupite licencu za korišćenje aplikacije.

Licenca ima ograničen period važenja. Završetak važenja licence može biti propraćeno grejs periodom tokom kog možete da upotrebite sve funkcije aplikacije bez ograničenja.

Ukoliko ne obnovite svoju licencu, aplikacija može preći u režim ograničenog funkcionisanja nakon što istekne grejs period. Neke funkcije aplikacije postaju nedostupne u režimu ograničenog funkcionisanja. Režim ograničenog funkcionisanja zavisi od vaše regije i uslova licence. Nakon što režim ograničenog funkcionisanja istekne, sve funkcije aplikacije postaju nedostupne. Informacije o grejs periodu i ograničenom režimu zaštite možete da pronađete u prozoru Licenciranje, koji se otvara klikom na vezu Licenca u donjem delu glavnog prozora.

Preporučujemo vam da obnovite licencu pre njenog isteka kako biste obezbedili maksimalnu zaštitu vašeg računara od svih bezbednosnih pretnji.

Pre kupovine licence, možete da nabavite besplatnu probnu verziju Kaspersky Total Security aplikacije. Probna Kaspersky Total Security verzija funkcioniše tokom kratkog probnog perioda. Nakon što period namenjen za procenu vrednosti istekne, sve Kaspersky Total Security funkcije se onemogućavaju. Da biste nastavili sa korišćenjem aplikacije, potrebno je da kupite licencu.

Ukoliko ne želite da obnovite zaštitu svog računara, možete da uklonite Kaspersky Total Security.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.