Konfigurisanje komponente Zaštita e-pošte

16. septembar 2019.

ID 70873

Kaspersky Total Security omogućava analiziranje poruka e-pošte na štetne objekte pomoću komponente Zaštita e-pošte. Zaštita e-pošte se pokreće sa operativnim sistemom, pokreće se i neprestano ostaje u RAM memoriji računara, analizira sve poruke e-pošte koje su poslate ili primljene putem POP3, SMTP, IMAP i NNTP protokola, kao i šifrovane veze (SSL) za POP3, SMTP i IMAP protokole.

Zaštita e-pošte podrazumevano analizira dolazne i odlazne poruke. Ukoliko je potrebno, možete da omogućite analiziranje samo dolaznih poruka.

Da biste konfigurisali komponentu Zaštita e-pošte:

 1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
 2. Kliknite na Settings 2019.png dugme u donjem delu prozora.

  Otvara se prozor Postavke.

 3. U levom delu prozora, u odeljku Zaštita, izaberite komponentu Zaštita e-pošte.

  U prozoru se prikazuju postavke komponente Zaštita e-pošte.

 4. Uverite se da je polje za potvrdu u gornjem delu prozora, koje omogućava / onemogućava komponentu Zaštita e-pošte, obeleženo.
 5. Izaberite nivo bezbednosti:
  • Preporučeni. Ukoliko je postavljen ovaj nivo bezbednosti, Zaštita pošte analizira dolazne i odlazne poruke, kao i priložene arhive i heurističko analiziranje sa nivoom detaljnosti Osrednje analiziranje.
  • Nizak. Ukoliko izaberete ovaj nivo bezbednosti, komponenta Zaštita e-pošte analizira dolazne poruke samo bez analiziranja priloženih arhiva.
  • Visok. Ukoliko je postavljen ovaj nivo bezbednosti, Zaštita pošte analizira dolazne i odlazne poruke, kao i priložene arhive i heurističko analiziranje sa nivoom detaljnosti Opsežno analiziranje.
 6. U padajućoj listi Akcija prilikom otkrivanja pretnje izaberite akciju koju želite da komponenta Zaštita e-pošte obavi prilikom otkrivanja zaraženog objekta (na primer, dezinfekcija).

Ukoliko se ne otkriju pretnje u poruci e-pošte ili ukoliko su svi zaraženi objekti uspešno dezinfikovani, poruka postaje dostupna za dalje pristupanje. Ukoliko komponenta ne uspe da dezinfikuje zaraženi objekat, Zaštita e-pošte preimenuje ili briše objekat iz poruke i dodaje obaveštenje u naslov poruke gde upisuje da je poruku obradio Kaspersky Total Security. Pre brisanja objekta, Kaspersky Total Security pravi rezervnu kopiju iste i smešta njenu kopiju u karantin.

Kada nadogradite na noviju verziju aplikacije, ne čuvaju se postavke koje je konfigurisao korisnik unutar Zaštite pošte. Nova verzija aplikacije koristiće podrazumevane postavke Zaštite pošte.

Ukoliko tokom analiziranja Kaspersky Total Security otkrije lozinku za arhivu u tekstu poruke, lozinka se koristi za analiziranje sadržaja te arhive. Lozinka se ne čuva. Arhiva se raspakuje pre analiziranja. Ukoliko aplikacija zakaže prilikom raspakovanja arhive, možete ručno da izbrišete datoteke koje su raspakovane na sledećoj putanji: %systemroot%\temp. Datoteke imaju prefiks PR.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.