Provera bezbednosti Web lokacije

16. septembar 2019.

ID 70888

Kaspersky Total Security omogućava proveru bezbednosti Web lokacija pre nego što kliknete na vezu i otvorite je. Web lokacije se proveravaju pomoću URL savetnika.

Komponenta URL savetnik proverava veze prilikom otvaranja Web strane u Microsoft Edge na osnovi Chromium-a, Google Chrome ili Mozilla Firefox pregledačima. Kaspersky Total Security prikazuje jednu od sledećih ikona pored proverene veze:

Bezbedna Web strana – ukoliko je Kaspersky povezanu Web stranu proglasio bezbednom

Bezbedna Web strana – ukoliko nema informacija o statusu bezbednosti povezane Web strane

wtb_orange.png – ukoliko bi Web stranica bila otvorena putem veze koja bi mogla biti iskorišćena od strane kriminalaca da oštete vaš računar ili podatke, prema Kaspersky

Bezbedna Web strana – ukoliko je Kaspersky povezanu Web stranu proglasio štetnom

Da biste prikazali iskačući prozor sa više detalja o vezi, postavite pokazivač miša na odgovarajuću ikonu.

Kaspersky Total Security podrazumevano proverava samo veze iz rezultata pretrage. Možete da omogućite proveru na svim Web lokacijama.

Da biste omogućili proveru veza na Web lokacijama:

 1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
 2. Kliknite na Settings 2019.png dugme u donjem delu prozora.

  Otvara se prozor Postavke.

 3. U odeljku Zaštita izaberite pododeljak Web zaštita.

  Prozor prikazuje postavke komponente Web zaštita.

 4. U donjem delu prozora, kliknite na vezu Napredne postavke. Otvara se prozor naprednih postavki komponente Web zaštita.
 5. U odeljku URL savetnik, obeležite polje za potvrdu Proveravaj adrese.
 6. Ukoliko želite da Kaspersky Total Security analizira sadržaj svih Web lokacija, izaberite Na svim Web lokacijama osim na navedenim.
 7. Ukoliko je potrebno, u prozoru Izuzeci navedite Web strane u koje imate poverenja. Otvorite ovaj prozor klikom na vezu Upravljanje izuzecima. Kaspersky Total Security neće analizirati sadržaj navedene Web stranice.
 8. Ukoliko želite da Kaspersky Total Security proverava sadržaj samo na navedenim Web stranama:
  1. Izaberite Samo na navedenim Web lokacijama.
  2. Kliknite na vezu Konfiguriši proveru Web lokacija da biste otvorili prozor Proverene Web lokacije.
  3. Kliknite na dugme Dodaj.
  4. Unesite adresu Web strane čiji sadržaj želite da proverite.
  5. Izaberite status za proveru Web strane (ukoliko je status Aktivno, Kaspersky Total Security proverava sadržaj Web strane).
  6. Kliknite na dugme Dodaj.

   Navedena Web strana se pojavljuje u listi prozora Proverene Web lokacije. Kaspersky Total Security proverava adrese na ovoj Web strani.

 9. Da biste konfigurisali napredne postavke provere adresa, pod Napredne postavke Web zaštite, u odeljku URL savetnik, kliknite na vezu Konfigurisanje URL savetnika da biste otvorili prozor URL savetnik.
 10. Ukoliko želite da vas Kaspersky Total Security obaveštava o bezbednosti veza na svim Web stranama, u odeljku Provera adresa, izaberite Svih adresa.
 11. Ukoliko želite da Kaspersky Total Security prikaže informacije o tome da li veza pripada određenoj kategoriji Web lokacija (na primer, Psovke, vulgarnost):
  1. Obeležite polje Prikaži informacije za kategorije sadržaja za Web lokacije.
  2. Obeležite polja pored kategorija sadržaja na Web lokacijama za čije informacije bi trebalo da se prikažu u komentarima.

Kaspersky Total Security proverava veze na određenim Web stranama i prikazuje informacije o kategorijama veza u skladu sa izabranim postavkama.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.