Kontrolisanje aktivnosti aplikacije na računaru i na mreži

16. septembar 2019.

ID 70910

Kontrola aplikacije sprečava aplikacije da obave akcije koje mogu biti štetne po operativni sistem, kontrolišući pristup resursima operativnog sistema i vašim ličnim podacima.

Komponenta Kontrola aplikacije prati akcije koje u operativnom sistemu obavljaju aplikacije instalirane na računaru i reguliše ih na osnovu pravila. Ova pravila ograničavaju sumnjive aktivnosti aplikacija, što uključuje i pristup aplikacijama zaštićenim resursima, kao što su datoteke i fascikle, ključevi registratora i mrežne adrese.

Na 64-bitnim operativnim sistemima, nije moguće konfigurisati prava aplikacije za sledeće akcije:

 • Direktan pristup fizičkoj memoriji
 • Upravljanje upravljačkim programom štampača
 • Pravljenje usluge
 • Čitanje usluge
 • Uređivanje usluge
 • Ponovna konfiguracija usluge
 • Upravljanje uslugom
 • Pokretanje usluge
 • Uklanjanje usluge
 • Pristup internim podacima pregledača
 • Pristup kritičnim objektima operativnog sistema
 • Pristup skladištu za lozinke
 • Postavljanje prava za otklanjanje grešaka
 • Upotreba programskog interfejsa operativnog sistema
 • Upotreba programskog interfejsa operativnog sistema (DNS)
 • Upotreba programskog interfejsa drugih aplikacija
 • Promena sistemskih modula (KnownDlls)
 • Pokretanje upravljačkih programa

Na 64-bitnim operativnim sistemima Microsoft Windows 8 i Microsoft Windows 10, nije moguće konfigurisati prava aplikacija za sledeće akcije:

 • Slanje Windows poruka drugim procesima
 • Sumnjive operacije
 • Instalacija pamtilaca unosa sa tastature
 • Događaji presretanja dolaznih zapisa
 • Pravljenje snimka ekrana

Mrežnu aktivnost aplikacija kontroliše komponenta Zaštitni zid.

Kada se aplikacija pokrene na računaru prvi put, komponenta Kontrola aplikacije proverava bezbednost aplikacije i dodeljuje joj grupu (Pouzdano, Nepouzdano, Veoma ograničeno, ili Slabo ograničeno). Grupa definiše pravila koja Kaspersky Total Security primenjuje za kontrolu aktivnosti aplikacije.

Kaspersky Total Security postavlja aplikacije u grupe pouzdanosti (Pouzdano, Nepouzdano, Veoma ograničeno ili Slabo ograničeno) samo ukoliko su omogućene komponente Kontrola aplikacije ili Zaštitni zid, kao i ukoliko su obe od ovih komponenata omogućene. Ukoliko su obe od ovih komponenata onemogućene, funkcija dodele grupe pouzdanosti neće raditi.

Možete i ručno da uredite pravila kontrole aplikacije.

Pravila koja pravite za aplikacije su nasledna na aplikacije koje proističu iz nje. Na primer, ukoliko zabranite svu mrežnu aktivnost za cmd.exe, ta aktivnost se primenjuje i na notepad.exe kada se pokrene iz cmd.exe. Kada aplikacija ne proističe iz aplikacije koja ju je pokrenula (na primer, kada otvarate vezu iz aplikacije koja se pokreće u Edge pregledaču), pravila se ne nasleđuju.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.