Kako da omogućite režim Pouzdane aplikacije

16. septembar 2019.

ID 81923

Da biste omogućili režim Pouzdane aplikacije:

 1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
 2. U donjem delu glavnog prozora, kliknite na dugme Još alatki.

  Otvara se prozor Alatke.

 3. Pođite do odeljka Upravljaj aplikacijama.
 4. Kliknite na vezu Režim Pouzdane aplikacije kako biste otvorili prozor Režim Pouzdane aplikacije.
 5. Izaberite jednu od opcija da omogućite režim Pouzdane aplikacije:
  • U prozoru Režim Pouzdane aplikacije kliknite na dugme Omogući.

   Kaspersky Total Security počinje rad u režimu Pouzdane aplikacije. Kada se ova opcija izabere, Kaspersky Total Security omogućava pokretanje aplikacija koje su instalirane na vašem računaru pre nego što je režim Pouzdane aplikacije postao aktivan.

  • Kliknite na vezu Uključi analiziranje svih instaliranih aplikacija kako biste pokrenuli analizu operativnog sistema, nakon čega se omogućava režim Pouzdane aplikacije.

   Ovo pokreće analizu operativnog sistema i instaliranih aplikacija, osim privremenih datoteka i biblioteka dinamičkih veza resursa koje sadrže izvršni kôd. Napredak analiziranja je prikazan u prozoru Analiziranje instaliranih aplikacija koji se otvori. Možete da umanjite prozor Analiziranje instaliranih aplikacija.

   1. Sačekajte da se završi analiza operativnog sistema i instaliranih aplikacija i prikažite informacije o rezultatima analiziranja.
   2. Ukoliko analiziranje sistema otkrije sistemske datoteke o kojima nema dovoljno dostupnih informacija, apikacija vas obaveštava o tome. Možete prikazati listu tih datoteka u prozoru Nepoznate datoteke sistema. Ukoliko su te datoteke vama poznate i želite da radite sa njima u režimu Pouzdane aplikacije, omogućite pokretanje tih datoteka. Da biste to omogućili, kliknite na dugme Dozvoli i nastavi.
   3. Ukoliko analiziranje aplikacija i modula otkrije da o njima nema dovoljno dostupnih informacija, Kaspersky Total Security vas obaveštava o tome. Možete prikazati listu tih aplikacija i modula u prozoru Nepoznate aplikacije i moduli. Ukoliko želite da dozvolite pokretanje tih aplikacija i modula, iz prozora Nepoznate aplikacije i moduli pomerite prekidač u koloni Pokreni nasuprot aplikacije ili modula na poziciju Dozvoljeno.
   4. Kliknite na dugme Omogući režim Pouzdane aplikacije.

   Režim Pouzdane aplikacije je sada omogućen. Kaspersky Total Security blokiraće sve aplikacije i datoteke u sistemu koje nisu klasifikovane kao pouzdane, osim onih kojima ste vi dozvolili pokretanje. Kada omogućite režim Pouzdane aplikacije i ponovo pokrenete operativni sistem, nepoznatim aplikacijama je dozvoljeno pokretanje dok se ne pokrene Kaspersky Total Security. Nakon kasnijih ponovnih pokretanja operativnog sistema, Kaspersky Total Security blokira pokretanje nepoznatih aplikacija.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.