Osnovni podaci u vezi sa upotrebom hardverske virtuelizacije

16. septembar 2019.

ID 83057

Kada se Kaspersky Total Security instalira na 64-bitni Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1 ili Microsoft Windows 10, on koristi hypervisor tehnologiju za dodatnu zaštitu od kompleksnih zlonamernih softvera koji mogu da presretnu vaše lične podatke upotrebom ostave ili putem prevara.

Zaštita hardverskom virtuelizacijom je podrazumevano omogućena. Ukoliko je zaštita ručno onemogućena, možete da je omogućite u prozoru postavki aplikacije.

Na računarima koji rade pod 64-bitnim verzijama Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1 ili Microsoft Windows 10, zaštitu koju pruža Kaspersky Total Security putem hardverske virtuelizacije, ima sledeća ograničenja:

  • Ova funkcija nije dostupna kada je pokrenuta aplikacija koja već koristi hypervisor, kao što je VMware. Nakon što zatvorite aplikaciju koja koristi hypervisor, zaštita od pravljenja snimka ekrana ponovo postaje dostupna.
  • Funkcija nije dostupna ukoliko procesor vašeg računara ne podržava hardversku tehnologiju virtuelizacije. Za detalje o tome da li procesor podržava hardversku virtuelizaciju, molimo da potražite u dokumentaciji koju ste dobili uz svoj računar ili na Web lokaciji proizvođača procesora.
  • Funkcija nije dostupna ukoliko treća aplikacija koristi hypervisor (kao što je VMware hypervisor) u trenutku kada pokrenete Zaštićeni pregledač.
  • Funkcija nije dostupna ukoliko je hardverska virtuelizacija onemogućena na vašem računaru. Za informacije u vezi sa omogućavanjem hardverske virtuelizacije na vašem računaru, pogledajte u tehničkoj dokumentaciji računara ili posetite Web lokaciju proizvođača vašeg procesora.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.