Seckalica datoteka

1. april 2021.

ID 84522

Dodatna bezbednost ličnim podacima koja omogućava zaštitu izbrisanih informacija i tako sprečava hakere da neovlašćeno vrate podatke.

Kaspersky Total Security poseduje alatku za trajno brisanje podataka koja sprečava standardne softverske alatke da vrate podatke.

Kaspersky Total Security može da briše podatke bez mogućeg vraćanja sa sledećih medija za podatke:

 • Lokalni uređaji. Brisanje je moguće ukoliko imate potrebna prava za upis i brisanje podataka.
 • Prenosnih uređaja i drugih uređaja koji su prepoznati kao prenosni uređaji (kao što su disketa, memorijske kartice, USB diskovi ili mobilni telefoni). Podaci mogu biti izbrisani sa memorijske kartice, ukoliko je onemogućena mehanička zaštita od ponovnog upisivanja.

Možete da izbrišete podatke kojim možete da pristupite svojim ličnim nalogom. Pre brisanja podataka uverite se da ih ne koriste pokrenute aplikacije.

Da biste trajno izbrisali podatke:

 1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
 2. Kliknite na dugme Još alatki u donjem delu glavnog prozora kako biste otvorili prozor Alatke.
 3. Pođite do odeljka Zaštita podataka.
 4. Kliknite na vezu Seckalica datoteka kako biste otvorili prozor Seckalica datoteka (pogledajte sledeću ilustraciju).

  Prozor Seckalica datoteka

  Prozor Seckalica datoteka

 5. Kliknite na dugme Potraži, a zatim u otvorenom prozoru Izaberite fasciklu izaberite fasciklu ili datoteku koju treba trajno izbrisati.

  Brisanje sistemskih datoteka i fascikli može izazvati neispravan rad operativnog sistema.

 6. U padajućoj listi Način brisanja podataka izaberite potreban algoritam za brisanje podataka.

  Da biste izbrisali podatke sa SSD i USB uređaja, preporuka je da koristite Brzo brisanje ili GOST R 50739-95, Rusija. Drugi postupci brisanja mogu da oštete SSD ili USB uređaje.

  • Brzo brisanje (preporučeno). Postupak brisanja sastoji se od dva ciklusa prepisivanja podataka: upisivanje nula i pseudo nasumičnih brojeva. Glavna prednost ovog algoritma su njegove performanse. Brzo brisanje sprečava vraćanje podataka pomoću standardnih alatki za vraćanje.
  • GOST R 50739-95, Rusija. Algoritam obavlja ciklus prepisivanja pomoću pseudo nasumičnih brojeva i tako štiti podatke od povratka pomoću čestih alatki. Ovaj algoritam odgovara zaštiti 2. klase (od ukupno 6), u skladu sa klasifikacijom Ruske nacionalne tehničke komisije.
  • Brus Šnajerov algoritam. Postupak se sastoji od sedam ciklusa prepisivanja. Postupak se razlikuje od Nemačkog VSITR u vidu prepisivanja sekvenci. Ovaj poboljšan postupak brisanja podataka smatra se najpouzdanijim.
  • VSITR standard, Nemačka. Obavlja se sedam ciklusa prepisivanja. Algoritam se smatra pouzdanim, ali zahteva značajno vreme za izvršenje.
  • NAVSO P-5239-26 (MFM) standard, SAD, i NAVSO P-5239-26 (RLL) standard, SAD. Koriste se tri ciklusa prepisivanja. Standardi se razlikuju jedan od drugog zbog sekvence u kojima prepisuju informacije.
  • DoD 5250.22-M standard, SAD. Algoritam obavlja tri ciklusa prepisivanja. Ovaj standard se koristi u Ministarstvu odbrane SAD.
 7. Kliknite na dugme Ukloni.
 8. U prozoru koji se otvori za potvrdu brisanja, kliknite na Ukloni.

Datoteke koje koristi aplikacija drugog proizvođača ne mogu se izbrisati.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.