Čišćenje nekorišćenih podataka

1. april 2021.

ID 89934

Da biste pokrenuli čarobnjaka za čišćenje nekorišćenih podataka:

  1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
  2. Kliknite na dugme Još alatki u donjem delu glavnog prozora kako biste otvorili prozor Alatke.
  3. U prozoru Alatke pođite do odeljka Čišćenje i optimizacija.
  4. Kliknite na vezu Čistač nekorišćenih podataka kako biste pokrenuli čarobnjaka za čišćenje nekorišćenih podataka.

Čarobnjak se sastoji od serije strana (koraka) kroz koje prolazite klikom na dugmad Nazad i Dalje. Da biste zatvorili čarobnjaka nakon što završi, kliknite na dugme Završi. Da biste zaustavili čarobnjaka u bilo kom koraku, kliknite na dugme Otkaži.

Hajde da opširnije pogledamo korake čarobnjaka.

Pokretanje čarobnjaka

Prva strana čarobnjaka prikazuje informacije o čišćenju nekorišćenih podataka.

Kliknite na dugme Dalje da biste pokrenuli čarobnjaka.

Pretraga nekorišćenih podataka

Čarobnjak traga za nekorišćenim podacima na računaru. Pretraga može da potraje. Čim se traganje završi, čarobnjak će automatski preći na sledeći korak.

Biranje akcija za brisanje nekorišćenih podataka

Nakon što se traganje nekorišćenih podataka završi, otvara se prozor koji prikazuje listu akcija.

Da bi čarobnjak izvršio određenu akciju, obeležite odgovarajuće polje pored željene akcije. Čarobnjak podrazumevano obavlja sve preporučene i izuzetno preporučene akcije. Ukoliko ne želite da obavite određenu akciju, uklonite oznaku sa polja.

Nije preporučeno poništavanje podrazumevano izabranih polja. To može da ugrozi bezbednost vašeg računara.

Nakon što odredite skup akcija koje čarobnjak treba da obavi, kliknite na dugme Dalje.

Čišćenje nekorišćenih podataka

Čarobnjak obavlja izabrane akcije iz prethodnog koraka. Čišćenje nekorišćenih podataka može potrajati neko vreme.

Nakon što se čišćenje nekorišćenih podataka završi, čarobnjak automatski nastavlja do sledećeg koraka.

Dok čarobnjak radi, neke datoteke (poput Microsoft Windows datoteke evidencije i Microsoft Office evidencije događaja) mogu se koristiti od strane operativnog sistema. Da bi se izbrisale ove datoteke, čarobnjak predlaže da ponovo pokrenete operativni sistem.

Završavanje čarobnjaka

Kliknite na dugme Završi kako biste zatvorili čarobnjaka.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.