Om skydd av data som matats in på datorns tangentbord

3 oktober 2023

ID 70745

Skydd av datainmatning via datorns tangentbord gör det möjligt att undvika att data som matas in på webbplatser via tangentbordet läses. För att aktivera skydd mot datainmatning på tangentbordet måste tillägget Kaspersky Protection vara aktiverat i webbläsaren. Du kan konfigurera skydd av datainmatning från datorns tangentbord på flera webbplatser. Efter att Säker tangentbordsinmatning är inställt visas ett popup-meddelande som säger att Säker tangentbordsinmatning är aktiverat bredvid fältet där markören är ställd. Som standard är Säker tangentbordsinmatning aktiverat för alla webbplatskategorier förutom Internetkommunikation.

Begränsningar för Säker datainmatning

Säker datainmatning i Kaspersky-programmet har följande begränsningar:

 • Säker tangentbordsinmatning fungerar inte i webbläsare som körs i programmet Sandboxie.
 • Säker tangentbordsinmatning kan inte skydda dina personuppgifter om en webbplats, som kräver att du matar in sådana data, har hackats, eftersom informationen i detta fall styrs direkt till inkräktarna. Säker tangentbordsinmatning fungerar endast på följande webbläsare: Microsoft Edge baserad på Chromium, Mozilla Firefox ESR och Google Chrome när tillägget Kaspersky Protection är installerat och aktiverat.
 • Skyddet fungerar bara för sidor som uppfyller följande villkor:
  • Sidan finns i en lista över URL-adresser eller en i en sidkategori som kräver Säker tangentbordsinmatning.
  • Webbsidan har öppnats i en skyddad webbläsare.
  • Sidan finns inte i listan över URL-undantag.
  • Sidan innehåller ett fält för att ange ett lösenord. Samtidigt bör kryssrutan Lösenordsinmatningsfält på alla webbplatser markeras i programinställningarna.
  • Verifiera att kryssrutan har markerats genom att gå till avsnittet SekretessinställningarSäker datainmatningSäker tangentbordsinmatning.
 • Skyddet fungerar bara för fält som uppfyller följande villkor:
  • Inmatningsfältet är en enda rad och det motsvarar HTML-taggen <input>.
  • Inmatningsfältet är inte dolt: Värdet på typattributet är inte lika med dolt och i CSS-stilar är visningsfältet inte inställt på inget.
  • Inmatningsfält är inte fält av typerna skicka, radio, kryssruta, knapp eller bild.
  • Inmatningsfältet bör inte vara skrivskyddat (”readOnly”).
  • Inmatningsfältet ska vara klart för inmatning (”get focus”).
  • Om fältet har attributet maxlängd (”maxlength”) bör det minsta antalet tecken som kan anges vara mer än tre.
 • Skyddet fungerar inte i följande fall:
  • Data matas in med hjälp av IME-tekniken.
  • Inmatningsfältet är inte ett lösenordsinmatningsfält.

Under perioden efter installationen av Kaspersky-programmet men innan du startar om datorn för första gången kommer programmet inte att fånga upp det första tecknet som användaren anger (i något program).

Om du har några problem skickar du en förfrågan med en detaljerad beskrivning av problemet till kundtjänst via My Kaspersky.

För instruktioner om hur du arbetar med Mitt Kaspersky, se Hjälp.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.