Om Kaspersky Anti-Virus

29 augusti 2019

ID 87342

Kaspersky Anti-Virus ger omfattande skydd mot olika typer av hot mot informationssäkerheten. Det finns olika funktioner och skyddskomponenter hos Kaspersky Anti-Virus för att kunna ge ett omfattande skydd.

Datorskydd

Varje typ av hot hanteras av en dedicerad skyddskomponent. Du kan aktivera och deaktivera skyddskomponenter, och konfigurera deras inställningar.

Utöver det realtidsskydd som ges av skyddskomponenterna, rekommenderar vi regelbunden genomsökning av din dator efter virus och annan skadlig programvara. Detta är nödvändigt för att undvika att skadliga program sprids om de inte upptäcks av säkerhetskomponenterna, t.ex. om säkerhetsnivån är för lågt inställd, eller av någon annan anledning.

För att hålla Kaspersky Anti-Virus uppdaterat måste du uppdatera de databaser och programmoduler som används av programmet.

Vissa speciella uppgifter som bör köras ibland (som borttagning av spår efter en användares aktivitet i operativsystemet) körs med avancerade verktyg och guider.

Nedan beskrivs logiken för hur skyddskomponenterna interagerar när Kaspersky Anti-Virus har ställts in i det läge som rekommenderats av Kasperskys specialister (med andra ord, med programmets standardinställningar).

Fil Antivirus

Fil Anti-Virus förhindrar att datorns filsystem infekteras. Komponenterna startas när operativsystemet startar upp, finns oavbrutet kvar i datorns internminne och söker igenom alla filer som öppnas, sparas eller startas på din dator och alla anslutna enheter. Kaspersky Anti-Virus fångar upp varje försök till filåtkomst och söker igenom sådana filer för kända virus och annan skadlig programvara. Ytterligare åtkomst till filen medges endast om filen inte är infekterad eller om den har desinficerats av programmet. Om en fil av någon anledning inte kan desinficeras tas den bort. En kopia av filen kommer då att flyttas till karantänen. Om en infekterad fil placeras på samma plats som en borttagen fil med samma namn brukade finnas på, sparar Karantän endast en kopia av den senaste filen. En kopia av den tidigare filen med samma namn sparas inte.

E-postskydd

E-post Anti-virus söker igenom inkommande och utgående e-postmeddelanden på din dator. Mottagaren kan endast öppna dem om de inte innehåller farliga objekt.

Webb Anti-Virus

Webb Anti-virus fångar upp och blockerar körningen av skript på webbplatser om de utgör ett hot. Webb Anti-virus övervakar också all webbtrafik och blockerar tillgång till skadliga webbplatser.

Snabbmeddelandeskydd

Snabbmeddelandeskydd gör det säkrare att använda snabbmeddelandeprogram. Komponenten skyddar information som överförs till din dator via protokoll för snabbmeddelanden. Med snabbmeddelandetjänst (IM) Antivirus kan du säkert använda de flesta snabbmeddelandetjänster.

Systemövervakaren

Komponenten Systemövervakning återställer de ändringar i operativsystemet som gjorts av skadlig aktivitet eller annan programvaruaktivitet.

Komponenten skyddar mot skadlig programvara, inklusive:

  • Program som utnyttjar en säkerhetsrisk (Exploits)
  • Skärmlåsning
  • Krypterare
  • Utpressningstrojan som krypterar uppgifter eller blockerar åtkomst till filer eller systemet och pressar dig på pengar för att återställa filer eller åtkomsten till dem

Du rekommenderas inte att inaktivera denna komponent.

Skydd mot nätverksattacker

Komponenten Skydd mot nätverksattacker startas vid operativsystemets uppstart och spårar inkommande trafik för aktiviteter som kännetecknar nätverksangrepp. När ett försök till nätverksattack upptäcks blockerar Kaspersky Anti-Virus all nätverkstrafik till din dator från den angripande datorn.

Skydd mot nätfiske

Skydd mot nätfiske gör det möjligt att kontrollera webbadresser för att ta reda på om de ingår i listan över nätfiskeadresser. Den här komponenten är inbyggd i Webb Antivirus och Snabbmeddelandeskydd.

Skärmtangentbord

Skärmtangentbord förhindrar läsning av uppgifter som skrivs med datorns tangentbord och skyddar personliga data mot läsningsförsök med skärmdumpar.

My Kaspersky

Om en dator har Kaspersky Anti-Virus installerat, kan du fjärrstyra skyddet av datorn från My Kaspersky-webbplatsen.

Secure Connection

Kaspersky Anti-Virus skyddar dina data vid anslutning till osäkert wifi-nätverk.

I detta hjälpavsnitt

Vad är nytt

Hårdvaru- och programvarukrav

Kompatibilitet med andra Kaspersky-program

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.