Kaspersky Internet Security

Om skydd av ekonomiska transaktioner och onlineköp

1 april 2021

ID 110417

För att skydda konfidentiell data som du anger på webbplatser för banker och betalsystem (som bankkortnummer och lösenord till Internetbanker) samt förhindra att tillgångar stjäls vid betalningar online, ombeds du av Kaspersky Internet Security att öppna sådana webbplatser i Skyddad webbläsare.

Den skyddade webbläsaren är ett speciellt driftläge som skyddar din information när du använder din internetbank eller skickar betalningar på internet. Den skyddade webbläsaren startas i en isolerad miljö, för att förhindra att andra program injicerar sin kod i processen för den skyddade webbläsaren. Kaspersky Internet Security skapar speciella profiler för webbläsarna Mozilla Firefox och Google Chrome, för att förhindra att tredjepartstillägg påverkar driften av Skyddad webbläsare. Programmet påverkar inte data som webbläsarna kan spara i de profiler som skapats för dem.

Om du använder de Chromium-baserade webbläsarna Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, ellerr Internet Explorer, öppnas Skyddad webbläsare i ett nytt fönster.

Programmet använder Kaspersky Protection-tillägget för att tillhandahålla ett antal funktioner för Skyddad webbläsare.

Webbläsare som inte uppfyller programvarukraven kan inte köras i läget Skyddad webbläsare. I stället för dessa webbläsare startar antingen en Chromium-baserad Microsoft Edge eller en annan webbläsare som har blivit konfigurerad i programinställningar, i läget Skyddad webbläsare.

Det går inte att köra Skyddad webbläsare i dessa fall:

 • kryssrutan är avmarkerad i avsnittet Aktivera Självförsvar i avsnittet Allmänt i programinställningsfönstret.
 • JavaScript har inaktiverats i webbläsaren.

Köra Skyddad webbläsare i Yandex Browser

Kaspersky Internet Security har stöd för att säkra dina finansiella transaktioner i Yandex Browser med några begränsningar. För att köra Skyddad webbläsare matar applikationen in ett specialskript i webbsidan (och trafik). Tillägget Kaspersky Protection är in te tillgängligt. Komponenterna Privat surfning och Skydd mot webbannonser fungerar men kan inte konfigureras i Yandex Browser.

Möjligheter med Skyddad webbläsare

När den skyddade webbläsaren används ger programmet skydd mot följande typer av hot:

 • Obetrodda moduler. Programmet körs en kontroll efter obetrodda moduler varje gång du besöker en bank- eller betalningswebbplats.
 • Rootkits. Programmet söker efter rootkits när den skyddade webbläsaren startas.
 • Ogiltigt certifikat på bank- eller betalningswebbplatser. Programmet kontrollerar certifikat när du besöker en bank- eller betalningswebbplats. Kontrollen utförs mot en databas över skadliga certifikat.

Status för Skyddad webbläsare

När du öppnar en webbplats i Skyddad webbläsare, visas en ram runt webbläsarfönstrets kanter. Ramens färg indikerar skyddsstatusen.

Webbläsarfönstrets ram visar följande färger:

 • Grön ram. Innebär att alla kontroller har genomförts framgångsrikt. Du kan fortsätta använda den skyddade webbläsaren.
 • Gul ram. Innebär att kontrollerna har hittat säkerhetsproblem som måste lösas.

  Programmet kan upptäcka de följande hot och säkerhetsproblem:

  • Obetrodd modul. Sökning och desinfektion krävs.
  • Rootkit. Sökning och desinfektion krävs.
  • Ogiltigt certifikat på bank- eller betalningswebbplats.

  Om du inte åtgärdar upptäckta hot, garanteras inte säkerheten för anslutningssessionen till bank- eller betalningswebbplatsen. Händelserna i samband med start och användning av skyddad webbläsare med nedsatt skydd registreras i Windows händelselogg.

Om skydd mot skärmdumpar

Din data skyddas när du surfar på skyddade webbplatser genom att Kaspersky Internet Security förhindrar spionprogram från att ta otillåtna skärmdumpar. Skydd mot skärmdumpar är aktiverat som standard. Skydd mot skärmdumpar körs även om hårdvaruvirtualisering har inaktiverats.

Om dataskydd för urklipp

Kaspersky Internet Security blockerar programs obehöriga tillgång till Urklipp när du gör betalningar på nätet, vilket förhindrar att kriminella kan stjäla dina uppgifter. Denna blockering är endast aktiv om ett otillförlitligt program försöker få obehörig åtkomst till Urklipp. Om du kopierar information manuellt från ett programfönster till ett annat (t.ex. från Anteckningar till ett ordbehandlingsprogram) så tillåts åtkomst till Urklipp.

Skydd för Urklipp körs inte om hårdvaruvirtualisering har inaktiverats på din dator.

Om Skyddad webbläsare startas i Microsoft Windows 10, kommer Kaspersky Internet Security att blockera interaktion mellan grundläggande Windows-program och Urklipp.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.