Kaspersky Internet Security

Om skydd mot webbannonser

1 april 2021

ID 127381

Komponenten Skydd mot webbannonser är skapad för att ge skydd mot webbannonser medan du surfar. Skydd mot webbannonser blockerar annonser på webbplatser som du besöker och annonser i gränssnittet för vissa program. Skydd mot webbannonser blockerar annonser som är med i listan över kända webbannonser, vilken är inbäddad i databaserna för Kaspersky Internet Security. Du kan hantera blockering av webbannonser via Kaspersky Internet Securitys gränssnitt eller direkt i webbläsaren.

Som standard tillåts webbannonser på webbplatser som är med i listan över Kasperskys webbplatser. Denna lista har sammanställts av Kasperskys experter, och innehåller Kaspersky-webbplatser och dess partners webbplatser, som hyser annonser för Kaspersky. Du kan visa denna lista eller inaktivera användningen av listan om du anser det vara nödvändigt att blockera webbannonser på webbplatser från Kaspersky och dess partners.

Räknaren för blockerade webbannonser visar det totala antalet blockerade webbannonser för hela webbplatsen, beroende på hur många sidor som är öppna i webbläsaren. Om en sida är öppen i webbläsaren räknas bara blockeringar på den här sidan av webbplatsen. Om flera sidor av samma webbplats är öppna i webbläsaren, räknas blockerade webbannonser på alla sidor av webbplatsen som är öppna i webbläsaren.

Information om användningen av Skydd mot webbannonser finns i rapporter.

Följande begränsningar gäller Skydd mot webbannonser:

 • Visa webbplatser upptäcker att reklam på deras sida är blockerade och kommer ej att visa innehållet tills användaren stänger av sin reklamblockerare. För att se webbplatsens innehåll måste du lägga till den som ett undantag.
 • Om webbplatsen som hyser annonsen inte kan fastställas blockerar Kaspersky Internet Security inte denna annons och visar ingen information om den.
 • Om webbplatsen där annonsen finns kunde fastställas men inte matchas till någon specifik webbplats som är öppen i webbläsaren, blockerar eller tillåter Kaspersky Internet Security annonsen beroende på informationen som har fastställts. Programmet visar information om webbannonserna i rapporter, men omfattar inte denna information i statistik i Skydd mot webbannonser, som visas i webbläsaren.
 • Statistiken för Skydd mot webbannonser som visas i webbläsaren kan innehålla de webbannonser som blockerades förra gången webbplatserna lästes in, inklusive annonser som tidigare blockerats och lästs in igen.
 • Statistiken för Skydd mot webbannonser som visas i webbläsaren innehåller inte de webbannonser som blockerades i dynamiskt innehåll på en sida efter en webbplats har lästs in.
 • När du har installerat programmet över Kaspersky Internet Security 2016, Underhållsversion 1, går det inte att redigera följande inställningar via användargränssnittet och inställningarna återgår till standardvärdena:
  • Använd Kaspersky Internet Security lista över webbannonser
  • Omvandla domännamn till IP-adresser
  • Använd listan över blockerade webbadresser (URL)
  • Använd listan över tillåtna webbadresser (URL)

  Listan som tidigare öppnades genom att klicka på länken Konfigurera blockerade webbadresser öppnas nu genom att klicka på länken Blockerade webbannonser i den aktuella versionen. Listan som tidigare öppnades genom att klicka på länken Konfigurera tillåtna webbadresser öppnas nu genom att klicka på länken Tillåtna webbannonser i den aktuella versionen.

 • Kaspersky Internet Security kan inte blockera vissa webbannonser i Internet Explorer eftersom vissa JavaScript-funktioner inte stöds av den här webbläsaren.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.