Kaspersky Internet Security

Upptäckta objektkategorier

1 april 2021

ID 130451

Dessa kategorier beskrivs i tabellen nedan.

Programkategorier

Kategori med program och webbläsartillägg

Beskrivning

Ger falsk information

Enligt Kaspersky* förser programmet eller webbläsartillägget dig med falsk information om status för operativsystemet eller installerade program för att uppmana dig att köpa och installera andra program, vilket ligger i leverantörens intresse.

Installerades utan ditt samtycke

Enligt Kaspersky* installerades programmet eller webbläsartillägget på din dator utan ditt uttryckliga samtycke tillhandahållet elektroniskt.

Visar anonyma meddelanden eller webbannonser

Enligt Kaspersky* visar programmet eller webbläsartillägget meddelanden och aviseringar anonymt på din dator.

Saktar ner start av datorn

Enligt Kaspersky* startas programmet eller webbläsartillägget automatiskt med operativsystemet, utan ditt uttryckliga medgivande.

installerades ofrivilligt

Enligt Kaspersky* tvingades du till att installera programmet eller webbläsartillägget, till exempel genom blockering av webbläsaren eller operativsystemet.

Döljer programaktivitet

Enligt Kaspersky* döljer programmet eller webbläsartillägget att det är aktivt: det har till exempel inga synliga fönster och visar ingen ikon i aktivitetsfältet.

Stöds inte av leverantören och innehåller sårbarheter

Säljaren stödjer inte detta program eller webbläsartillägg och släpper inte längre uppdateringar eller sårbarhetskorrigeringar.

Döljer funktioner som används för att stänga dem

Enligt Kaspersky* döljer och/eller begränsar programmet eller webbläsartillägget funktioner som du kan använda för att stänga programfönstret, avsluta eller ta bort programmet eller webbläsartillägget från din dator.

Installerades med ett annat program

Enligt Kaspersky installeras programmet eller webbläsartillägget på din dator samtidigt med ett annat program. Programmet eller webbläsartillägget kan ha installerats av misstag, eller så gav du inte ditt medgivande till installationen.

Används sällan

Enligt Kaspersky har programmet inte startats på fler än <N> dagar.

Samla in och överför dina data

Enligt Kaspersky kan programmet eller webbläsartillägget samla in och överföra dina data utan ditt uttryckliga medgivande.

Omdirigera eller blockera trafik

Enligt Kaspersky kan programmet eller webbläsartillägget omdirigera eller blockera nätverkstrafik (till exempel dina sökningar på internet). Det kan också få åtkomst till webbplatser eller ändra webbsidor utan att meddela dig.

Ändringar av inställningar för webbläsare/operativsystem

Enligt Kaspersky kan programmet eller webbläsartillägget ändra inställningar för webbläsaren eller operativsystemet (till exempel din föredragna sökmotor eller startsida i webbläsaren) utan ditt uttryckliga medgivande.

Begränsa möjligheten att ändra inställningar

Enligt Kaspersky kan programmet eller webbläsartillägget begränsa din möjlighet att visa och ändra inställningar för webbläsaren och operativsystemet.

Ändra webbläsarens beteende

Enligt Kaspersky kan programmet eller webbläsartillägget ändra webbläsarens beteende när den installeras, tas bort eller körs, eller när tillägg inaktiveras.

*Enligt information som finns tillgänglig för Kaspersky utför programmet eller webbläsartillägget vanligtvis de åtgärder som beskrivs i tabellen. Kaspersky Internet Security kontrollerar inte om dessa åtgärder faktiskt utfördes på din dator.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.