Kaspersky Internet Security

Spara data till programmet – användarrapport

1 april 2021

ID 144978

Rapportfiler kan innehålla personuppgifter som erhållits under drift av skyddskomponenter, som till exempel File Anti-Virus, E-post Antivirus, Webb Anti-virus, Skräppostskydd och Föräldrakontroll.

Rapportfiler kan innehålla följande personliga data:

  • IP-adressen till användarens enhet
  • Surfhistorik
  • Blockerade länkar
  • Versioner av webbläsare och operativsystem
  • Namn på kakor och andra filer och sökvägar till dem
  • E-postadress, avsändare, meddelandets ämne, meddelandetext, användarnamn och kontaktlista

Rapportfiler sparas lokalt på datorn och skickas inte till Kaspersky. Sökväg till rapportfiler: %allusersprofile%\Kaspersky Lab\AVP21.3\Report\Database.

Rapporterna lagras i följande filer:

  • Reports.db
  • reports.db-wal
  • Reports.db-shm (innehåller inte några personliga data)

Rapportfiler är skyddade mot obehörig åtkomst om självförsvar är aktiverat i Kaspersky Internet Security. Om självförsvar inaktiveras skyddas rapportfilerna inte.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.