Kaspersky Internet Security

Konfigurera Skydd mot webbannonser

1 april 2021

ID 149074

 1. Öppna programmets huvudfönster.
 2. Klicka på knappen Inställningar 2019.png i den nedre delen av fönstret.

  Fönstret Inställningar öppnas.

 3. Gå till Skydd.
 4. Välj komponenten Skydd mot webbannonser.

  Fönstret Inställningar för skydd mot webbannonser öppnas.

 5. Aktivera Skydd mot webbannonser med hjälp av reglaget i fönstrets övre del.
 6. Klicka på länken Lista över filter för att öppna fönstret Lista över filter.
 7. I fönstret Lista över filter, konfigurerar du filtren som du vill:
  • Rekommenderad. Den här gruppen innehåller det allmänna filtret och språkfiltret som motsvarar din region. Dessa filter är aktiverade som standard.
  • Tematiskt. Denna grupp inkluderar två filter:
   • Sociala medier. Aktivera det här filtret om du vill blockera objekt såsom knapparna Gilla och Dela på webbplatser med sociala nätverk.
   • Irritationsmoment. Aktivera det här filtret om du vill blockera popup-meddelanden, fönster och andra element som inte hör hemma på den specifika webbplatsen.
  • Språkspecifikt. I denna filtergrupp kan du välja ett språk. Programmet blockerar webbannonser på webbplatser med det angivna språket.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.