Kaspersky Internet Security

Tillhandahållande av data i enlighet med slutanvändaravtalet i Europeiska Unionen, Storbritannien, Brasilien eller för bosatta i Kalifornien

1 april 2021

ID 175193

Det här avsnittet innehåller information om de specifika uppgifter som tillhandahålls till Kaspersky om du har installerat den programversion som är avsedd för användning i Europeiska Unionen, Storbritannien, Brasilien och av bosatta i Kalifornien. Den information som nämns i det här avsnittet innehåller inte några personuppgifter om användaren och behövs för användning av rättighetshavarens programvara, såvida inte annat anges.

Du accepterar att automatiskt, medan du använder programvaran, tillhandahålla följande uppgifter till Kaspersky för att förbättra kvaliteten av realtidsskyddet, förbättra kvaliteten gällande användning av programvaran samt för att i tid kunna upptäcka och åtgärda fel i anslutning till processen för installation, borttagning och uppdatering av programvaran, i enlighet med antal användare:

  • Information om rättighetsinnehavarens installerade programvara: fullständig version av programvaran; uppdaterings-ID för programvaran; typ av installerad programvara; status för installation/avinstallation av programvara; installationsfelkod; programvaru-ID; ID för omprofileringen av programvaran; lokalisering av programvara; kod för omprofileringen av programvaran; typ av operativsystem (server, arbetsstation, domänkontrollant); installationstyp (ny installation, uppdatering); varaktighet av installationen av programvaran i sekunder; indikator för om installationen avbröts av användaren.
  • Annan information: protokoll som används för att skicka data till KSN.
  • Information om användarmiljön: indikator om att komponenten Device Guard (Windows) är aktiverad; operativsystemsfamilj; version av operativsystemet, operativsystemets byggesnummer, operativsystemets uppdateringsnummer, upplaga av operativsystemet, utökad information om upplagan av operativsystemet; typ av hårdvaruplattform; ytterligare information om operativsystemets funktioner; enhetstyp (bärbar dator, stationär dator, läsplatta).
  • Information om det behandlade objektet: offentlig certifikatnyckel; det genomsökta objektets digitala fingeravtryck för certifikatet och hash-algoritmen; namnet på det upptäckta skadeprogrammet eller den legitima programvaran som kan utnyttjas för att orsaka skada på användarens enhet eller data; tidsstämpel på den utlösta posten i programvarans virusdatabaser; den utlösta postens ID i programvarans virusdatabaser; typ av utlöst post i programvarans virusdatabaser.
  • Information om webbtjänstförfrågningar: behandlad webbadress; den begärda webbtjänstens IP-adress (IPv4); certifikattyp.
  • Information om licensen och andra avtal: ID för programmet som distributörsobjekt; typ av utnyttjad programvarulicens; licensvillkor för programvaruanvändning; antal dagar kvar tills licensen för programvaruanvändning löper ut; fullständigt namn på den partnerorganisation som fick ordern för programmets användningslicens.

I syfte att förbättra kvaliteten av skyddet för användare som genomför betalningstransaktioner på internet samtycker du till att automatiskt tillhandahålla den finansiella webbplatsen med information om namn på och version av programvaran och dess anpassade inställning, ID på programvarans plugin-program i den webbläsare som används för att öppna den finansiella webbplatsen samt ID som visar om en säker eller vanlig webbläsare användes.

Informationen som tas emot skyddas av Rättighetsinnehavaren på det sätt som föreskrivs i lagen och krävs för att kunna använda den Programvara som gjorts tillgänglig för användning under licensen.

Kaspersky kan använda erhållna statistiska data, baserade på den mottagna informationen, för att övervaka trender inom hot mot datorsäkerhet och publicera rapporter om sådana hot.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.