Kaspersky Internet Security

Återställning av operativsystemet efter infektion

1 april 2021

ID 40951

Om du misstänker att datorns operativsystem har skadats eller modifierats på grund av skadlig aktivitet eller ett systemfel, använder du felsökningsguiden i Microsoft Windows som rensar systemet från eventuella spår av skadliga objekt. Kaspersky rekommenderar att du kör guiden efter att datorn desinficerats för att vara säker på att alla hot och skador som orsakats av infektioner har åtgärdats.

Guiden kontrollerar om det har utförts några ändringar i systemet, vilka kan inkludera åtkomst till nätverket som blockerats, filändelser för kända format som ändrats, blockerad Kontrollpanel osv. Dessa olika typer av skador har olika orsaker. Dessa orsaker kan innefatta skadliga programs aktiviteter, felaktig systemkonfiguration, systemfel eller till och med felaktig användning av systemoptimeringsprogram.

När granskningen har slutförts analyserar guiden den insamlade informationen för att bedöma om det finns några problem med systemsäkerheten som kräver omedelbara åtgärder. Därefter skapar guiden en lista med åtgärder som krävs för att eliminera skadan. Guiden grupperar åtgärderna efter kategorier som anger hur allvarliga de upptäckta problemen är.

Se även:

Felsöka operativsystemet med Microsoft Windows felsökningsguide

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.