Kaspersky Internet Security

Om licensen

1 april 2021

ID 70647

En licens är en tidsbegränsad rättighet att använda programmet som ges enligt licensavtalet för slutanvändare. Licensen fastställer en unik kod för att aktivera din kopia av Kaspersky Internet Security.

En licens ger dig rätt till följande typer av tjänster:

  • Rätten att använda programmet på en eller flera enheter

    Antalet enheter på vilka du kan använda programmet anges i licensavtalet för slutanvändare.

  • Hjälp från Kasperskys tekniska support
  • Andra tjänster som tillhandahålls av Kaspersky eller företagets partners enligt villkoren i licensen

För att kunna hantera programmet måste du skaffa en användarlicens.

Licensen har begränsad giltighet. Användningslicensens förfallodatum kan följas av en fri period under vilken du kan använda alla funktioner utan begränsningar.

Om du inte har förnyat din licens, kan programmet byta till läger med begränsad funktionalitet när den fria tiden löper ut. Vissa programfunktioner är inte tillgängliga i läge med begränsad funktionalitet. Varaktigheten för läget med begränsad funktionalitet beror på din region och licensvillkoren. När läget med begränsad funktionalitet upphör att gälla blir alla programfunktioner otillgängliga. Du kan hitta information om den fria tiden och begränsad funktionalitet i fönstret Licensiering, som öppnas genom att klicka på länken Licens i nedre delen av huvudfönstret.

Vi rekommenderar att du förnyar licensen innan den går ut, för att säkerställa maximalt skydd för din dator mot alla säkerhetshot.

Innan du köper en licens kan du få en gratis testversion av Kaspersky Internet Security. testversionen av Kaspersky Internet Security fungerar under hela testperioden. När utvärderingsperioden går ut inaktiveras alla funktioner i Kaspersky Internet Security. För att fortsätta använda programmet måste du köpa en licens.

Om du inte vill förnya skyddet av din dator, kan du ta bort Kaspersky Internet Security.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.