Kaspersky Internet Security

Utvärdera datorns skyddsstatus och lösa säkerhetsproblem

1 april 2021

ID 70907

Problem med datorskyddet visas med indikator i den övre delen av programmets huvudfönster. Grönt indikerar att din dator är skyddad. Gult indikerar att det finns problem med skyddet och rött indikerar att din dators säkerhet befinner sig i riskzonen. Vi rekommenderar att du omedelbart åtgärdar problem och säkerhetshot.

Du kan öppna fönstret Meddelandecenter genom att klicka på knappen Detaljer i programmets huvudfönster. Detta fönster ger detaljerad information om datorns skyddsstatus och föreslår möjliga åtgärder för att rätta till problem och hot.

Problem med skyddet är grupperade efter kategorier. För varje problem listas åtgärder som du kan använda för att lösa problemet.

I avsnittet Rekommendationer visas åtgärder som bör utföras för att optimera programmets funktion och kunna använda det effektivare.

Avsnittet Visa ignorerade meddelanden visar meddelanden för vilka åtgärden Ignorera har tillämpats. Problem i det här avsnittet påverkar inte skyddsindikatorns färg i programmets huvudfönster.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.