Kaspersky Internet Security

Uppgradera programmet

1 april 2021

ID 71677

Programmet uppdateras automatiskt om du väljer körläget Automatiskt i fönstret Uppdateringsinställningar (DatabasuppdateringSchema för databasuppdatering).

Programmet uppdateras automatiskt om du installerar en ny version av programmet över den tidigare.

Om du har en aktuell licens för en tidigare version av Kaspersky Internet Security, behöver du inte aktivera programmet. Guiden för installation och borttagning hämtar automatiskt information om licensen för den tidigare versionen av Kaspersky Internet Security och använder den under installationen av den nya versionen av Kaspersky Internet Security.

Medan nedladdning av uppdateringen pågår, jämför programmet tidigare och nya versioner av Licensavtal för slutanvändare, Policy för Kaspersky Security Network och Sammanställning gällande datahantering i marknadsföringssyfte. Om avtalen och/eller villkoren skiljer sig åt, ber programmet dig att läsa och godkänna dem på nytt.

Programmet kan uppgraderas om följande versioner av Kaspersky Internet Security installerats på din dator:

 • Kaspersky Internet Security 2015
 • Kaspersky Internet Security 2016
 • Kaspersky Internet Security 2017
 • Kaspersky Internet Security 2018
 • Kaspersky Internet Security 2019
 • Kaspersky Internet Security 2020

Begränsningar kring uppgradering från en tidigare version av programmet

Uppgradering från Kaspersky Internet Security har följande begränsningar:

 • När en tidigare version av Kaspersky Internet Security uppgraderas ersätts följande programinställningar med standardinställningarna:
  • Kaspersky Internet Security visningsinställningar
  • Sökschema
  • Delta i Kaspersky Security Network
  • Skyddsnivå för File Anti-Virus
  • Skyddsnivå för E-post Anti-virus
  • Inställningar för skydd mot webbanonser
  • Uppdateringskällor
  • Lista över tillförlitliga webbadresser
  • Inställningar för URL-rådgivare
 • Efter en uppgradering från en tidigare version startar Kaspersky Internet Security automatiskt även om automatisk start av programmet har inaktiverats i inställningarna som har sparats. När operativsystemet startas om efteråt startar Kaspersky Internet Security inte automatiskt om automatisk start av programmet har inaktiverats i inställningarna som har sparats.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.