Kaspersky Internet Security

Om programåtkomst till webbkameran

1 april 2021

ID 82474

Komponenten Webbkameraskydd är utformad för att skydda din webbkamera mot obehörig åtkomst. Om Webbkameraskydd är aktiverat och kryssrutan Blockera åtkomst till webbkameran för alla program är markerad, blockerar Kaspersky Internet Security åtkomst till webbkameran för alla program och meddelar dig om att åtkomst har blockerats.

Om kryssrutan Blockera åtkomst till webbkameran för alla program är avmarkerad, övervakar Kaspersky Internet Security programåtkomst till webbkameran beroende på tilllfölitlighetsgrupp för det program som begär åtkomst. Kaspersky Internet Security blockerar åtkomst till webbkameran för program som har inkluderats i grupperna Hög begränsning eller Ej tillförlitlig.

I fönstret Program kontrollinställningar går det att tillåta åtkomst till webbkameran för program som finns i grupperna Hög begränsning eller Ej tillförlitlig. Om ett program från gruppen med Låg begränsning försöker ansluta till webbkameran så visar Kaspersky Internet Security ett meddelande och ber dig besluta att ge det programmet åtkomst till webbkameran eller inte.

Om försök till åtkomst till webbkameran görs av ett program som nekats åtkomst som standard, visar Kaspersky Internet Security ett meddelande. Meddelandet visar information om att ett program installerat på datorn (till exempel Skype) för närvarande tar emot video från webbkameran. I meddelandets listruta kan du blockera programmets åtkomst till webbkameran eller gå vidare till konfiguration av inställningarna för programmets åtkomst till webbkameran. Detta meddelande visas inte om programmet redan körs i helskärmsläge på datorn.

I listrutan i meddelandet om att videodata tas emot av programmet kan du dessutom välja att dölja meddelanden eller gå vidare med att konfigurera inställningarna för meddelandevisning.

Som standard så ger Kaspersky Internet Security åtkomst till webbkameran till program som kräver din tillåtelse om programmets grafiska gränssnitt fortfarande laddas, avslutas eller inte svarar, och du kan inte tillåta åtkomst manuellt.

Funktionen för skydd av webbkameraåtkomst har följande funktioner och begränsningar:

  • Programmet kontrollerar video och stillbilder som framställts genom bearbetning av uppgifter från webbkameran.
  • Programmet styr ljudsignalen om det ingår i videoströmmen från webbkameran.
  • Kaspersky Internet Security kontrollerar endast webbkameror som är anslutna via USB eller IEEE1394 som visas som Bildenheter i Windows Enhetshanterare.

Klicka på den här länken för att se en lista över webbkameror som stöds.

För att aktivera skydd mot obehörig åtkomst till webbkameran så måste komponenten Program kontroll aktiveras.

Webbkameraskydd har begränsningar om programmet installerades på Microsoft Windows 10 Anniversary Update (RedStone 1).

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.