Kaspersky Internet Security

Använda programmet från kommandoraden

1 april 2021

ID 83989

Du kan använda Kaspersky Internet Security genom kommandotolken.

Kommandoradens syntax:

avp.com <command> [settings]

Visa hjälp för kommandoradens syntax med följande kommando:

avp.com [ /? | HELP ]

Det här kommandot visar en fullständig lista med kommandon som är tillgängliga för hantering av Kaspersky Internet Security i kommandotolken.

Få hjälp med syntaxen för ett visst kommando genom att skriva ett av följande kommandon:

avp.com <command> /?

avp.com HELP <command>

På kommandoraden går det att hänvisa till programmet antingen från programinstallationsmappen eller genom att ange den fullständiga sökvägen till avp.com.

Om du tidigare har ställt in ett lösenord kan du i fönstret för programinställningar aktivera eller avaktivera programmets händelseloggning (skapandet av spårfiler) från kommandoraden och på så sätt skydda åtkomst till Kaspersky Internet Security-hantering.

Om du inte har ställt in något lösenord i fönstret för programinställningar kan du inte skapa ett lösenord eller aktivera händelseloggning i kommandoraden.

Vissa .kommandon kan endast utföras med ett administratörskonto.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.