Kaspersky Internet Security

Insamling av information till den tekniska supporten

1 april 2021

ID 84091

Efter att du meddelat den tekniska supportens specialister om ett problem kan de ibland be dig om att skapa en rapport som innehåller information om ditt operativsystem, och därefter be dig skicka rapporten till den tekniska supporten. Den tekniska supporten kan även be dig om att skapa en spårningsfil. Med spårningsfilen kan du spåra utförandet av programkommandona, steg för steg, och fastställa det skede där en programåtgärd ger upphov till ett fel.

För att kunna ge bättre hjälp vid frågor rörande programmets funktion så kan specialister på den tekniska supporten be dig att ändra programinställningarna för felsökning temporärt medan diagnostiken pågår. För att göra detta så kan du behöva utföra följande åtgärder:

  • Samla utökad diagnostikinformation
  • Konfigurera enskilda komponenter i programmet genom att ändra särskilda inställningar som inte är tillgängliga via det vanliga användargränssnittet
  • Konfigurera lagring och sändning av insamlad diagnostikinformation
  • Konfigurera avlyssning av nätverkstrafik och spara nätverkstrafiken till en fil

Specialisterna på den tekniska supporten kommer att ge dig all information som du behöver för att utföra dessa åtgärder (steg-för-steg-instruktioner, inställningar som ska ändras, skript, ytterligare kommandon, felsökningsmoduler, särskilda verktyg, osv.) och kommer att informera dig om vilka uppgifter som kommer att samlas in för felsökning. Efter att extra diagnostikinformation samlats in så sparas den på användarens dator. Den insamlade informationen skickas inte till Kaspersky automatiskt.

Du uppmanas att endast utföra föregående åtgärder med vägledning av en specialist på den tekniska supporten efter att du har fått instruktioner om detta. Att ändra programinställningarna själv på sätt som inte beskrivs i hjälpavsnittet eller på sätt som inte rekommenderas av specialister på den tekniska supporten, kan orsaka försämrad hastighet och allvarliga fel i operativsystemet, sänka din dators skyddsnivå samt skada den bearbetade informationens tillgänglighet och integritet.

I detta avsnitt

Om innehållet och lagring av tjänstedatafiler

Hur man aktiverar spårning

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.