Kaspersky Internet Security

Förnya en licens

1 april 2021

ID 84321

Du kan förnya licensen. För att göra detta kan du lägga till en ny aktiveringskod utan att behöva vänta på att den aktuella licensen ska gå ut. När den aktuella licensen går ut aktiveras Kaspersky Internet Security automatiskt med extrakoden.

Ange en extrakod för automatisk licensförnyelse:

  1. Öppna programmets huvudfönster.
  2. Klicka på länken Licens: N dagar återstår för att öppna fönstret Licensiering.
  3. Gå till avsnittet Ny aktiveringskod i det fönster som öppnas och klicka på knappen Ange aktiveringskod.
  4. Mata in aktiveringskoden i de motsvarande fälten och klicka på knappen Lägg till.

    Kaspersky Internet Security skickar därefter uppgifterna till Kasperskys aktiveringsserver för verifiering. När licensen löper ut kontrollerar aktiveringsservern datan under det första försöket att aktivera programmet med den nya aktiveringskoden.

  5. Klicka knappen Klar.

Den nya aktiveringskoden kommer att visas i fönstret Licensiering.

Om du matar in en ny aktiveringskod som utförädades för flera enheter, måste du följa stegen för att tillämpa den nya koden på alla enheter där du vill förnya licensen automatiskt.

Programmet aktiveras automatiskt med den nya aktiveringskoden när licensen upphör att gälla. Det går även att aktivera programmet manuellt med en ny aktiveringskod genom att klicka på knappen Aktivera nu. Den här knappen är tillgänglig om programmets inte har aktiverats automatiskt. Den här knappen är inte tillgänglig innan licensen upphör att gälla.

Om den nya aktiveringskoden du anger redan har använts på den här datorn eller på en annan dator så är aktiveringsdatumet för licensförnyelse datumet då programmet först aktiverades med den här koden.

När du förnyar den aktuella licensen ändras inte aktiveringskoden. Licensen förnyas automatiskt i programmet efter köpet. Du behöver inte ange aktiveringskoden i programmet igen.

Det kan ta upp till 24 timmar efter köpet innan rätt licensstatus visas.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.