Kaspersky Internet Security

Tillfällig användning av Kaspersky Total Security

1 april 2021

ID 85251

Du kan tillfälligt växla över till testversionen av Kaspersky Total Security för att få möjlighet att utvärdera dess funktioner. Efter detta kan du skaffa en licens för att fortsätta använda programmet.

Växla tillfälligt till testversionen av Kaspersky Total Security:

  1. Öppna programmets huvudfönster.
  2. Klicka på knappen Fler verktyg i huvudfönstrets nedre del.

    Verktyg fönster öppen.

  3. I fönstret Verktyg klickar du på länken Byt till Kaspersky Total Security för att starta migrationsguiden.
  4. Klicka på knappen Testversion när migrationsguiden öppnas.
  5. Följ anvisningarna i Migreringsguiden.

Vid användning i vissa regioner eller genom prenumeration, går det inte att växla från Kaspersky Anti-Virus till testversionen av Kaspersky Total Security. I sådana fall visas inte länken Byt till Kaspersky Total Security.

När du byter till Kaspersky Total Security i vissa regioner uppmanar programmet dig att än en gång läsa och godkänna Licensavtal för slutanvändare, Policy för Kaspersky Security Network och Meddelande om databehandling för marknadsföringsändamål.

Starta uppgraderingen

I detta steg visar guiden ett meddelande om att alla villkor för migrering till testversionen av Kaspersky Total Security uppfylls.

Klicka på knappen Fortsätt för att fortsätta med guiden.

Ta bort inkompatibla program

I detta steg kontrollerar guiden om några program som är inkompatibla med Kaspersky Total Security har installerats på din dator. Om inga sådana program kan hittas, fortsätter guiden automatiskt till nästa steg. Om sådana program hittas, listar guiden dem i fönstret så att du får möjlighet att avinstallera dem.

Efter att de inkompatibla programmen har avinstallerats kan du behöva starta om operativsystemet. Efter omstart, startar guiden automatiskt och migrering till testversionen av Kaspersky Total Security fortsätter.

Växla till testversionen av Kaspersky Total Security

I det här steget förbereder guiden Kaspersky Total Security-komponenter vilket kan ta lite tid. När detta är klart fortsätter guiden automatiskt till nästa steg.

Starta om programmet

I det här migreringssteget till testversionen av Kaspersky Total Security, måste du avsluta programmet och starta det igen.

Klicka på knappen Klar i guidefönstret för att göra detta.

Avsluta aktiveringen

När programmet startats om öppnas fönstret Licensiering i Kaspersky Total Security. Det visar information om hur lång tid du kan använda testversionen.

Om din licens för Kaspersky Internet Security inte har löpt ut vid bytet till Kaspersky Total Security, kan du fortsätta använda Kaspersky Internet Security på en annan dator med denna licens.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.