Kaspersky Internet Security

Om att skydda en ljudström som kommer från ljudinspelningsenheter

1 april 2021

ID 94303

Inkräktare kan försöka få obehörig åtkomst till ljudströmmen från ljudinspelningsenheter med hjälp av särskild programvara. Ljudinspelningsenheter är mikrofoner som är anslutna till eller inbyggda i datorn och kan sända en ljudström genom ljudkort (ingångssignal). Kaspersky Internet Security övervakar vilka program som tar emot ljudström från ljudinspelningsenheter och skyddar ljudströmmen från obehörig avlyssning.

Som standard blockerar Kaspersky Internet Security program från icke betrodda och begränsade förtroendegrupper från att ta emot ljudström från ljudinspelningsenheter anslutna till datorn. Du kan manuellt tillåta program att ta emot ljudström från en ljudinspelningsenhet.

Om ett program från den lågt begränsade gruppen begär tillgång till en ljudinspelningsenhet, visar Kaspersky Internet Security ett meddelande och du uppmanas att välja om du vill tillåta att programmet tar emot ljudströmmen från en ljudinspelningsenhet. Om Kaspersky Internet Security inte kan visa detta meddelande (till exempel när Kaspersky Internet Securitys grafiska gränssnitt inte har ännu har laddats), har programmet från gruppen med lågt begränsat förtroende tillgång till ljudström från en ljudinspelningsenhet.

Alla program i gruppen Tillförlitliga program tillåts ta emot ljudström från ljudinspelningsenheter som standard.

Skydd av ljudström har följande speciella funktioner:

  • Komponenten Programkontroll måste vara aktiverad för att denna funktion ska fungera.
  • Efter inställningarna för programmets åtkomst till ljudinspelningsenheter har ändrats (till exempel om programmet har förbjudits från att ta emot ljudströmmen i fönstret Programkontroll), måste programmet startas om för att stoppa det från att ta emot ljudströmmen.
  • Kontroll av åtkomst till ljudströmmen från ljudinspelningsenheter är inte beroende på ett programs inställningar för webbkameraåtkomst.
  • Kaspersky Internet Security skyddar endast åtkomst till inbyggda mikrofoner och externa mikrofoner. Andra ljudströmningsenheter stöds inte.
  • Kaspersky Internet Security gör det möjligt att ta emot ljudström och visar inte några meddelanden om programmet började ta emot ljudströmmen innan Kaspersky Internet Security startades, eller om du har placerat programmet i gruppen Otillförlitliga program eller Program med hög begränsning efter att programmet har börjat ta emot ljudström.

Kaspersky Internet Security garanterar inte skydd av ljudströmmen från enheter som DSLR-kameror, videokameror och action-kameror.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.