Kaspersky Internet Security

Ändra inställningarna för Programhanteraren

1 april 2021

ID 95482

Ändra inställningarna för Programhanteraren:

 1. Öppna programmets huvudfönster.
 2. Klicka på knappen Inställningar 2019.png i den nedre delen av fönstret.

  Fönstret Inställningar öppnas.

 3. Gå till Skydd.
 4. Klicka på länken Application Manager för att öppna fönstret för Application Manager-inställningar.
 5. Klicka på brytaren Application Manager för att tillämpa ändringarna och aktivera komponenten Application Manager.
 6. Under inställningsgruppen Installationsassistent, väljer du Avmarkera automatiskt kryssrutor för installation av ytterligare program under installation av program. Kryssrutan Varna för alla försök att installera ytterligare program för att blockera installation av ytterligare program vid installation av nya program. Om oönskade åtgärder förhindras under installationen av det nya programmet, meddelar Kaspersky Internet Security dig om detta.

  Om kryssrutan Avmarkera automatiskt kryssrutor för installation av ytterligare program under installationen av programmet avmarkerades efter att du påbörjade installationen av ett visst program fortsätter installationsguiden att köras under hela den aktuella installationen. Kryssrutor vid tilläggsprogram som erbjuds för installation avmarkeras, och själva tilläggsprogrammen installeras inte. Denna funktion inaktiveras under nästa installation. Tilläggsprogrammen kommer att installeras ihop med huvudprogrammet.

 7. Markera kryssrutan för Visa inte installationssteg som kan innehålla reklam och erbjudanden om att installera ytterligare program för att blockera visningen av installationssteg med reklam under installationen av ett nytt program på datorn. Om sådana installationssteg tas bort, meddelar Kaspersky Internet Security dig om detta.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.