Tillhandahållande av data under licensavtalet för slutanvändare

11 oktober 2023

ID 171236

Expandera alla | Dölj alla

Visa villkoren om datahantering i licensavtalet för slutanvändare

Om inget annat uttryckligen anges, kommer informationen som nämndes i detta avsnitt inte att innehålla några av användarens personuppgifter och krävs för driften av programmet.

Genom att acceptera villkoren i Licensavtal för slutanvändare samtycker du till att automatiskt tillhandahålla informationen till Kaspersky via det installerade programmet, de rättigheter som tillhör AO Kaspersky, för att förbättra skyddskvaliteten i realtid och generera de mest lämpliga informations- och annonseringserbjudanden; förbättra programprestanda samt identifikationshastigheten och att rätta till fel som hör till installationen, borttagning och uppdatering av programvaran och räkning av antalet användare.

Följande data behandlas vid installation och drift av Kaspersky Password Manager 9.0.2.XXXX(d):

Information om användarens operativsystem (OS): Operativsystemets namn, version och kompileringsversion, operativsystemets uppdateringsservice pack och OS-felkoder.

Information om användarens enhet: anonymiserad IP-adress, enhetens maskinvaruformat (virtuell eller fysisk dator).

Information om programmet: program-ID, programmets fullständiga version (större, mindre, kompilering, programkorrigering), programstatus, datum och klockslag för programmets databasversion, versionsnummer för programdatabaser, typ av installerad programvara, flagga som indikerar om programvaran är ansluten till webbportalen.

Information om installationen: programmets kompilerings-ID, programmets lokaliseringsspråk, tidigare versionsnummer, datum och klockslag för installation, ID för det Kaspersky-program inom vilket installationen av Kaspersky Password Manager startades, scenario för vilket programmet installerades, installationstyp (ursprunglig installation eller uppdatering), huruvida installationen avbröts manuellt, scenario i vilket användaren slutförde programmets startguide, tecken på initiering av produktinstallation för mobila enheter, aviseringsvisning gällande möjlig produktinstallation för mobila enheter; status om installation av webbläsartillägg.

Information om användaravtal: avtals namn och version; godkännandestatus för avtal (godtaget eller avvisat).

Information om uppdatering: version av komponenten Updater, antal gånger Update-komponenten har kraschat, uppdateringens uppgiftstyp-ID, antal gånger uppdateringsuppgiften avslutades felaktigt, uppdateringens resultat-ID.

Anslutningsstatus för My Kaspersky-kontot (ansluten eller inte).

Information om licensen: licensstatus, licenstyp, källa från vilken licensen köptes, prenumerationstyp, statusen Växla till premiumversion, antal byten till premiumversionen, antal byten tillbaka till gratisversionen.

Information om KSN-konfigurationsuppdatering: aktuellt konfigurations-ID, status för konfigurationsuppdatering (lyckades/misslyckades), uppdateringens felkod.

Information om tvåstegsverifiering: kod från SMS, bild-ID för "Jag är inte en robot", bildtyp för "Jag är inte en robot", tecken som skrivits i bilden "Jag är inte en robot", auktoriseringssammanhang och sessions-ID.

Information om valvet: valvtillgänglighet; fel som uppstod när det lokala valvet låstes upp; händelse när en valvpost fylldes i automatiskt; fel som uppstod när molnlagring låstes upp; antal poster av varje typ som skyddas av programmet; version av valvets krypteringsalgoritm.

Information om synkronisering: senaste synkroniseringsstatus, datum och klockslag för senaste synkronisering.

Information om användarens webbläsare: webbläsare där tillägget Kaspersky Password Manager installerades, namn på datorns standardwebbläsare, versioner för använda webbläsare.

Information om dataöverföring: planerad dataöverföringsintervall (dag, vecka eller månad), programstatus vid tiden för planerad dataöverföring (igång eller inte igång), datum och klockslag för planerad dataöverföring, datum och klockslag för tidigare planerad dataöverföring, datum och klockslag för senast utförda dataöverföring.

Information som skickas med feedback: namn på den domän där programmet körs, domäner för URL-adresser som användaren anger i adressfältet, kommentar i användarens feedback, typ av ärende, betyg (positivt eller negativt).

Information om användaren interaktion med programmet: identifierare för öppna fönster, flikar och programballonger; identifierare för aktiva programkontroller; tid när händelsen visas för användaren (UTC standardtid).

Information om webbtjänstbegäran: webbadress som behandlas; http begäranmetod; svarsstatus för rättighetsinnehavarens tjänst; total varaktighet för bearbetning av begäran; DNS-adress för webbtjänsten som nås; fjärrport och IP-adress för webbtjänsten som nås; information om implementering av webbtjänståtkomsthanteraren; protokollbearbetningsfeltyp; felkod; metod som används för autentisering i programvaran; protokoll-ID; serveråtkomstlängd.

Övrig information: tjänsteattribut för lagrade poster; dokumentkategori; information om tillagda PDF-filer; del av SHA-hash för kontolösenorden; anonymiserade onlineformulär identifierade av ansökan; typ av länk som klickas på i programgränssnittet; lista över ID för mottagna meddelanden; ID för programmet som tillhandahåller licensen; programmets funktionsläge; autentiseringstoken i rättighetsinnehavarens tjänster; token-TTL; token-typ; kod för felkategorin; sökväg till objektet som bearbetas; radnummer för källfilen i undantagshanteraren; texten i felmeddelandet; unikt begäran-ID till rättighetsinnehavarens tjänster.

Dina personliga data lagras lokalt på din dator i mappen %SYSTEMDRIVE%\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Kaspersky Lab\Kaspersky Password Manager under följande namn:

  • storage.kvdb
  • kpm_vault.edb

Data som behandlades under installation och drift i tidigare versioner av Kaspersky Password Manager

Kaspersky skyddar all information som tagits emot i enlighet med lag och gällande Kaspersky-regler. Data sänds över en säker kanal.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.