Dataöverlämning i marknadsföringssyfte

11 oktober 2023

ID 171300

Under installation eller uppdatering av programmet kommer du också att tillfrågas om att acceptera Meddelandet om databehandling för marknadsföringsändamål, som gör att Kaspersky kan erbjuda dig ytterligare förmåner. Om du väljer att acceptera denna policy kan du när som helst återkalla ditt samtycke i programinställningarna.

Visa, acceptera eller avböj meddelandet om marknadsföring

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.