Kaspersky Security Cloud for Windows

Om Kontokontroll

30 november 2021

ID 153899

De flesta användare skapar konton på olika webbplatser för arbete, shopping och kommunikation. Det finns alltid en risk för att angripare kan göra intrång på webbplatsen och få tillgång till användardata. Om du använder samma e-postadress och lösenord för olika webbplatser, är det mer sannolikt att dina data kommer att läcka ut.

Med Kaspersky Security Cloud kan du kontrollera om dina användarkonton har potentiella läckor. Om kontrollen avslöjar att dina data kan vara offentligt tillgängliga, kommer programmet att meddela dig om det och visa en lista över webbplatser från vilka ett dataläckage kan ha inträffat, datum för eventuellt läckage och den kategori av data som kan vara offentligt tillgänglig.

När användarkonton kontrolleras hämtar Kaspersky inte data i form av ren text, och använder dessa enbart för den angivna kontrollen utan att lagra dem. Om en läcka upptäcks får Kaspersky Security Cloud inte tillgång till faktiska användardata, utan lämnar endast ut information om kategorier av data som kan vara offentligt tillgängliga.

Kaspersky Security Cloud kan meddela dig om eventuellt läckage gällande följande kategorier av data:

  • Personliga data: till exempel passuppgifter, biometriska data, åldersuppgifter.
  • Bankuppgifter: till exempel antal kreditkort och bankkonton, information om tillgängliga medel på kreditkort och bankkonton.
  • Aktivitetshistorik: till exempel autentiseringstoken, lösenordshistorik.

Som standard försöker Kaspersky Security Cloud kontrollera dina användarkonton när du är behörig på en viss webbplats. Under autentisering krypteras e-postadressen du använder för att logga in och vidarebefordras till KSN-molnet. Om kontrollen avslöjar att dina uppgifter kan vara offentligt tillgängliga får du ett meddelande. Du kan inaktivera Kontokontroll.

Du kan lägga till upp till 50 konton för automatisk kontroll. Listor på konton i Kaspersky Security Cloud synkroniseras inte mellan enheter. Tillagda konton kontrolleras en gång per dag.

Att lägga till konton i listan för automatisk kontroll kan vara otillgängligt i din region.

Kaspersky Security Cloud kontrollerar regelbundet e-postadressen som är kopplad till ditt My Kaspersky-konto. Den första kontrollen utförs 48 timmar efter programinstallationen. Fortsatta kontroller utförs en gång per dygn.

Komponenten Kontokontroll i gratispaketet låter dig manuellt kontrollera endast ett Mitt Kaspersky-konto. Automatisk kontroll av detta och andra konton finns endast tillgängliga i paketen Personal och Family.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.