Kaspersky Security Cloud for Windows

Konfigurera E-post Anti-virus

30 november 2021

ID 70873

Med E-post Anti-virus i Kaspersky Security Cloud kan du söka igenom e-postmeddelanden för farliga objekt. E-post Anti-virus startar när operativsystemet startar upp och finns kvar i internminnet permanent. Programmet söker igenom alla e-postmeddelanden som skickas eller tas emot över POP3, SMTP, IMAP och NNTP samt via krypterade anslutningar (SSL) över POP3, SMTP och IMAP.

Som standard genomsöker E-post Anti-virus både inkommande och utgående meddelanden. Om det behövs kan du aktivera genomsökning av enbart inkommande meddelanden.

För att konfigurera E-post Anti-virus

 1. Öppna programmets huvudfönster.
 2. Klicka på knappen Inställningar 2019.png i den nedre delen av fönstret.

  Fönstret Inställningar öppnas.

 3. I avsnittet Skydd, väljer du komponenten E-post Anti-virus.

  Inställningarna för E-post Anti-virus visas i detta fönster.

 4. Se till att reglaget i fönstrets övre del som aktiverar / inaktiverar E-post Anti-virus är aktiverat.
 5. Välj en säkerhetsnivå:
  • Rekommenderad. När den här säkerhetsnivån har angetts genomsöker E-post Anti-virus inkommande och utgående meddelanden samt bifogade arkiv, och utför en heuristisk analys med detaljnivån Normal sökning.
  • Låg. Om du väljer den här säkerhetsnivån genomsöker E-post Anti-virus bara inkommande meddelanden, utan att genomsöka bifogade arkiv.
  • Hög. När den här säkerhetsnivån har angetts genomsöker E-post Anti-virus inkommande och utgående meddelanden samt bifogade arkiv, och utför en heuristisk analys med detaljnivån Djupsökning.
 6. Under Åtgärd vid upptäckt hot väljer du den åtgärd som E-post Anti-virus ska utföra när ett smittat objekt upptäcks (t.ex. desinficera).

Om inga hot har upptäckts i ett e-postmeddelande eller om alla infekterade objekt har desinficerats, så kan meddelandet användas. Om komponenten misslyckas med att desinficera ett infekterat objekt, så byter E-post Anti-virus namn på eller tar bort objektet från meddelandet, och lägger till en anmärkning på ämnesraden om att meddelandet har behandlats av Kaspersky Security Cloud. Innan ett objekt tas bort skapar Kaspersky Security Cloud en säkerhetskopia av objektet och placerar säkerhetskopian i karantänen.

När du uppgraderar till en senare programversion sparas inte de användarinställda inställningarna för E-post Anti-virus. Nya programversioner använder standardinställningarna för E-post Anti-virus.

Om Kaspersky Security Cloud upptäcker lösenordet för arkivet i meddelandetexten under genomsökning används detta lösenord för att genomsöka innehållet i det arkivet efter skadlig programvara. Lösenordet sparas inte. Arkivet packas upp innan genomsökningen påbörjas. Om programmet kraschar medan arkivet packas upp kan du manuellt ta bort filerna som inte packats upp genom att gå till slutmappen i följande sökväg: %systemroot%\temp. Filerna har prefixet PR.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.