Kaspersky Security Cloud for Windows

Så här återställer du en fil som har tagits bort eller desinficerats av programmet

30 november 2021

ID 70904

Säkerhetskopior av filer som har raderats eller desinficerats av Kaspersky Security Cloud placeras i en speciell mapp på din dator med namnet Karantän. Säkerhetskopior av filer lagras i ett speciellt format och utgör inget hot för datorn. Du kan återställa en fil som har raderats eller desinficerats av programmet från säkerhetskopian som lagras i Karantän.

Vi rekommenderar att du undviker att återställa borttagna eller desinficerade filer, eftersom de kan utgöra hot mot din dator!

Kaspersky Security Cloud desinficerar inte program från Windows Store. Om sökresultat indikerar att ett sådant program är farligt, tas det bort från din dator. När du tar bort ett program från Windows Store skapar inte Kaspersky Security Cloud en säkerhetskopia för detta. För att återställa sådana objekt måste du använda ditt operativsystems återställningsverktyg (för mer information, se dokumentationen som följer med din dators operativsystem) eller uppdatera programmen via Windows Store.

Hur man återställer en fil som har tagits bort eller desinficerats av programmet:

  1. Öppna programmets huvudfönster.
  2. Klicka på knappen Fler verktyg i huvudfönstrets nedre del.

    Verktyg fönster öppen.

  3. I fönstret Verktyg, går du till avsnittet Säkerhet.
  4. I avsnittet Säkerhet klickar du på länken Karantän för att öppna fönstret Karantän.
  5. I fönstret Karantän som öppnas, väljer du begärd fil i listan och klickar på knappen Återställ.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.