Kaspersky Security Cloud for Windows

Uppgradera programmet

30 november 2021

ID 71677

Programmet uppdateras automatiskt om du väljer körläget Automatiskt i fönstret Uppdateringsinställningar (DatabasuppdateringSchema för databasuppdatering).

Programmet uppdateras automatiskt om du installerar en ny version av programmet över den tidigare.

Om du har en aktuell prenumeration för en tidigare version av Kaspersky Security Cloud, behöver du inte aktivera programmet. Guiden för installation och borttagning hämtar automatiskt information om prenumerationen på den tidigare versionen av Kaspersky Security Cloud och använder den under installationen av Kaspersky Security Cloud.

Medan nedladdning av uppdateringen pågår, jämför programmet tidigare och nya versioner av Licensavtal för slutanvändare, Policy för Kaspersky Security Network och Sammanställning gällande datahantering i marknadsföringssyfte. Om avtalen och/eller villkoren skiljer sig åt, ber programmet dig att läsa och godkänna dem på nytt.

Programmet kan uppgraderas om följande versioner av Kaspersky Security Cloud installerats på din dator:

 • Kaspersky Security Cloud 1
 • Kaspersky Security Cloud 2
 • Kaspersky Security Cloud 3

Begränsningar kring uppgradering från en tidigare version av programmet

Uppgradering från Kaspersky Security Cloud har följande begränsningar:

 • När en tidigare version av Kaspersky Security Cloud uppgraderas ersätts följande programinställningar med standardinställningarna:
  • Kaspersky Security Cloud visningsinställningar
  • Sökschema
  • Delta i Kaspersky Security Network
  • Skyddsnivå för File Anti-Virus
  • Skyddsnivå för E-post Anti-virus
  • Inställningar för skydd mot webbanonser
  • Uppdateringskällor
  • Lista över tillförlitliga webbadresser
  • Inställningar för URL-rådgivare
 • Efter en uppgradering från en tidigare version startar Kaspersky Security Cloud automatiskt även om automatisk start av programmet har inaktiverats i inställningarna som har sparats. När operativsystemet startas om efteråt startar Kaspersky Security Cloud inte automatiskt om automatisk start av programmet har inaktiverats i inställningarna som har sparats.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.