Kaspersky Security Cloud for Windows

Ändra inställningarna för Programkontroll

30 november 2021

ID 82507

Ändra inställningarna för Programkontroll:

 1. Öppna programmets huvudfönster.
 2. Klicka på knappen Inställningar 2019.png i den nedre delen av fönstret.

  Fönstret Inställningar öppnas.

 3. Gå till Skydd.
 4. Välj komponenten Programkontroll.
 5. I fönstret Programkontroll klickar du på länken Programhantering för att öppna fönstret Programhantering.
 6. Markera det program du behöver i listan och dubbelklicka på dess namn för att öppna fönstret Programregler.
 7. Konfigurera regler för åtkomst av operativsystemets resurser för ett program:
  1. På fliken Filer och systemregister, välj önskad resurskategori.
  2. Klicka på ikonen i kolumnen med en åtgärd som är tillgänglig för resursen (Läs, Skriv, Ta bort eller Skapa) för att öppna menyn. I menyn väljer du relevant åtgärd (Ärv, Tillåt, Välj åtgärd automatiskt eller Blockera).
 8. För att konfigurera ett programs rättigheter att vidta olika åtgärder i operativsystemet:
  1. På fliken Rättigheter, välj den önskade kategorin av rättigheter.
  2. I kolumnen Åtgärd klickar du på ikonen för att öppna menyn och väljer relevant åtgärd (Ärv, Tillåt, Välj åtgärd automatiskt eller Blockera).
 9. För att konfigurera ett programs rättigheter att vidta olika åtgärder på nätverket:
  1. På fliken Nätverksregler klickar du på knappen Lägg till.

   Fönstret Nätverksregel öppnas.

  2. I fönstret som öppnas, ange önskade regelinställningar och klicka på knappen Spara.
  3. Tilldela en prioritet till den nya regeln. Så gör du genom att markera regeln och flytta den uppåt eller nedåt i listan.
 10. För att undanta vissa programåtgärder från Program kontrolls omfattning, markera kryssrutorna för åtgärder som inte ska kontrolleras under fliken Undantag.
 11. Klicka på knappen Spara.

  Alla undantag som skapats i reglerna för användarprogram är tillgängliga i Kaspersky Security Clouds inställningsfönster, under Hot och undantag.

Program kontroll övervakar och begränsar programmets åtgärder i enlighet med gjorda inställningar.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.