Kaspersky Security Cloud for Windows

Återskapa data från en säkerhetskopia

30 november 2021

ID 84525

För att återskapa data från en säkerhetskopia:

 1. Öppna programmets huvudfönster.
 2. Klicka på knappen Fler verktyg.

  Verktyg fönster öppen.

 3. I fönstret Verktyg, går du till avsnittet Dataskydd.
 4. Klicka på länken Säkerhetskopiering och återställning så öppnas fönstret för Säkerhetskopiering och återställning.
 5. Gör något av följande:
  • Klicka på knappen Återställ filer intill säkerhetskopieringsuppgiften.
  • Klicka på knappen Hantera lagringsplatser för att öppna ett fönster och klicka på knappen Återställ filer intill det relevanta lagringsutrymmet.
 6. Om ett lösenord angavs när säkerhetskopian skapades, matar du in lösenordet i fönstret Ange lösenord för åtkomst till lagring.
 7. I rullistan Säkerhetskopieringsdatum/-tid väljer du datum och tid då säkerhetskopian skapades.
 8. Gör något av följande:
  • Om du vill återställa alla data markerar du kryssrutan Alla filer.
  • Om du endast vill återställa vissa mappar markerar du kryssrutorna bredvid de aktuella mapparna.
  • Om du endast vill återställa vissa filer markerar du kryssrutorna bredvid de aktuella filerna i kolumnen Namn.
 9. Om du endast vill återställa specifika filtyper, väljer du dessa i listrutan Filtyp.
 10. Klicka på knappen Återställ markerade filer.

  Fönstret Återställ filer från säkerhetskopior öppnas.

 11. Välj ett av två alternativ:
  • Ursprungsmapp. Om detta alternativ är markerat, återställer programmet data till originalmappen.
  • Angiven mapp Om detta alternativ är markerat, återställer programmet data till den angivna mappen. Klicka på knappen Bläddra för att välja vilken mapp du vill återställa data till.
 12. I listrutan Om filnamnet redan finns väljer du vilken åtgärd som ska utföras av programmet när den fil som återställs har samma namn som en fil som redan finns i målmappen:
  • fråga användare – när filer har samma namn ber programmet dig att välja ett av följande alternativ: ersätt filen med säkerhetskopian, spara båda filerna eller återställ inte filen.
  • ersätt filen med säkerhetskopian – Kaspersky Security Cloud tar bort den befintliga filen och ersätter den med filen som återställs från säkerhetskopian.
  • spara båda filerna – Kaspersky Security Cloud lämnar den befintliga filen oförändrad och sparar filen som återställs från säkerhetskopian under ett nytt namn i samma mapp.
  • återställ inte denna fil –Kaspersky Security Cloud lämnar den befintliga filen oförändrad och återställer inte filen med samma namn från säkerhetskopian.
 13. Klicka på Återställ.

  De valda filerna kommer att återställas från säkerhetskopian och sparas i angiven mapp.

Se även:

Starta en säkerhetskopieringsuppgift

Återställa data från en säkerhetskopia med Kaspersky Restore Utility

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.